Bolagsstyrning

Styrelse Ledning Bolagsordning Bolagsstämma Valberedning

Styrelse

Joachim Samuelsson

Född 1965. Arbetande styrelseordförande sedan 2012.

Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi LiTH 1988.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Delta Fastighetsutveckling AB. Styrelseledamot Eskilsminne IF, ManUp Sweden, CO Holding in Helsingborg AB, Coment SA. Huvudägare Spinrock AB och Femari Investments Ltd. Helsingborgsambassadör.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot Actix Ltd och Biomain AB.

Stephan Carlquist

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet 1980 med inriktning internationell ekonomi.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i The Perimeter Protection Group AB, Strandbaden Svanshall Intressenter AB, Carlquist Holding AB, Flickorna Lundgren på Skäret AB och Storymix AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot Biomain AB.

Malte Zaunders

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Chalmers.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Pharmiva AB, Nordic Interiors Holding AB, AZ Growth Capital AB, Ventura Holdings AB, Kattegatt Partners AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot Inis Sweden AB.

Mikael Kretz

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Systemvetenskapliga programmet Lunds Universitet(1995 – 1998), Ahrens Univeristy, Adapted MBA (2009 – 2010), Stanford Continuing Studies, Tame Data to Drive Big Insight (2015).

Pågående uppdrag: Styrelseledamot QCG Sweden AB, Gärsnäs Slott Estates AB, Nitrox Consulting AB, Unified Qode AB, SQills Linköping AB, Qean Linköping AB, The Right Qway AB, Quentin Studios AB, Onyx Executive Search AB. Styrelseordförande och VD Sweden Water Finans AB, M100 AB. Styrelseledamot och VD Qore Consulting AB. Extern firmatecknare Quceem AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot Call4U Contactcenter AB, Onecall Sweden AB. Styrelseledamot Skandinavisk Marmor och Granit AB. VD Knowit Experience Syd AB. Styrelseledamot och extern VD Knowit Syd Group AB. Extern firmatecknare Tengberg & Lindbro Bygg AB.

Patrik Olsson

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjör från Lunds Universitet.

Pågående uppdrag: VD Spiideo AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Suppleant Sony Mobile Communications AB.

Göran Linder

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1987.

Pågående uppdrag: VD Midroc New Technology, Midroc Invest AB. Styrelseledamot Midroc Invest AB, Midroc Finans AB, Powercell AB, Nilsson Special Vehicles Aktiebolag, Airgrinder AB, Jensen Devices AB, Lipopeptide AB, Dermagen AB, Minesto AB, Minesto Warrants One AB, M&J by Malin & Johanna AB. Suppleant Lamera AB, Air to Air Sweden AB, Crossborder Technologies AB, Heliospectra AB, Heliospectra Personal AB, Solarwave AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):Styrelseledamot och VD Jiveman Motors AB. Styrelseledamot HCCI Technology AB, Microfluid AB, Reosense AB.

Ledning

Joakim Nydemark

Född 1971. VD sedan 2012.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Imint Image Intelligence AB, Nydemark Jois AB, Ikivo AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Executive Vice President Anoto AB, VD och Global säljchef TAT AB.

Daniel Milesson, Director R&D at Crunchfish

Daniel Milesson

Född 1976. Director R&D sedan 2018.

Utbildning: Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola.

Pågående uppdrag:

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): CTO Mionix AB, Development Manager BlackBerry Inc.

Paul Cronholm

Född 1971. Grundare och CTO sedan 2010.

Utbildning: Masterexamen inom teoretisk fysik från Lunds Tekniska Högskola.

Pågående uppdrag: Suppleant HappyBass. Ägare Hugskott EF.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): VD Crunchfish Medical AB. Extern VD Psykologic Consulting Syd AB. Styrelseledamot Aktiebolaget Zelus.

Johan Kling

Född 1975. CFO sedan 2016.

Utbildning: Magisterexamen Jönköping International Business School.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Moore Stephens Malmö AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Bolagsordning

Bolagsordning (PDF)

Bolagsstämma

Kallelse

Crunchfishs årsstämma 2017 kommer att hållas klockan 10:00, den 18 maj 2017 i Utbildningsrummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i aktieboken fredagen den 12 maj 2017 och senast denna dag till Crunchfish anmäla sin avsikt att delta.

För fullständig kallelse och agenda se pdf nedan

Kallelse till årsstämma i Crunchfish AB (PDF)

Fullmakt

Fullmaktsformulär – Crunchfish 18 maj 2017 (PDF)

Årsredovisning

Crunchfish Årsredovisning 2016 (PDF)

Ny föreslagen styrelsemedlem

Stephan Carlquist

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Lunds Universitet 1980 med inriktning internationell ekonomi. Byggt multinationella servicebolag inom ABB och Electrolux samt delgrundare till Xynteo, ett internationellt konsultbolag inom ledarskap. Har av 35 yrkesverksamma år varit verksam 20 år utomlands.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i The Perimeter Protection Group AB, Strandbaden Svanshall Intressenter AB, Carlquist Holding AB, Flickorna Lundgren AB och Storymix AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot Biomain AB.

Innehav: 723 333 aktier genom Carlquist Holding AB

Protokoll

Crunchfish AB – protokoll från årsstämma 2017 (PDF)

Valberedning

Crunchfishs valberedning består av styrelseordförande Joachim Samuelsson och styrelseledamot Göran Linder. Valberedningen nås via epost-adressen valberedning@crunchfish.com