Bolagsstyrning

Styrelse Ledning Bolagsordning Bolagsstämma Valberedning

Styrelse

Joachim Samuelsson

Född 1965. Arbetande styrelseordförande sedan 2012 och VD i Crunchfishs dotterbolag Crunchfish Proximity AB sedan 2018.

Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi LiTH 1988.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Delta Fastighetsutveckling AB. Øresund Fintech, Styrelseledamot Eskilsminne IF, CO Holding in Helsingborg AB, Coment SA. Huvudägare Spinrock AB, Femari Invest AB och Femari Investments Ltd. Helsingborgsambassadör.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav per årsskiftet: 4 271 333 aktier och 1 000 teckningsoptioner.

Stephan Carlquist, Styrelseledamot

Stephan Carlquist

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet 1980 med inriktning internationell ekonomi.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i The Perimeter Protection Group AB, Strandbaden Svanshall Intressenter AB, Carlquist Holding AB, Flickorna Lundgren på Skäret AB och Storymix AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav per årsskiftet: 723 333 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Mikael Kretz

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Systemvetenskapliga programmet Lunds Universitet(1995 – 1998), Ahrens Univeristy, Adapted MBA (2009 – 2010), Stanford Continuing Studies, Tame Data to Drive Big Insight (2015).

Pågående uppdrag: Styrelseledamot QCG Sweden AB, Gärsnäs Slott Estates AB, Nitrox Consulting AB, Entire PiQture AB, Qouloir Göteborg AB, Unified Qode AB, SQills Linköping AB, Qean Linköping AB, The Right Qway AB, Quentin Studios AB, Onyx Executive Search AB. Styrelseordförande och VD Sweden Water Finans AB, M100 AB. Styrelseledamot och VD Qore Consulting AB. Extern firmatecknare Quceem AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav per årsskiftet: 452 000 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Göran Linder

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1987.

Pågående uppdrag: VD Midroc New Technology AB, Midroc Invest AB och Midroc Finans AB. Styrelseledamot Midroc New Technology AB, Midroc Invest AB, Midroc Finans AB, Powercell AB (publ), Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), Promore Pharma AB (publ), Dermagen AB, Minesto AB (publ), Minesto Warrants One AB, M&J by Malin & Johanna AB. Suppleant Lamera AB, Air to Air Sweden AB, Crossborder Technologies AB, Heliospectra AB (publ), Heliospectra Personal AB, Solarwave AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):Styrelseledamot och VD Jiveman Motors AB. Styrelseledamot HCCI Technology AB, Microfluid AB, Reosense AB, Airgrinder AB, Jensen Devices AB.

Innehav per årsskiftet: Midroc Invest AB innehar 3 036 336 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

 

Patrik Olsson

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjör från Lunds Universitet.

Pågående uppdrag: VD Spiideo AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Suppleant Sony Mobile Communications AB.

Innehav per årsskiftet: 0 aktier och teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Malte Zaunders

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Chalmers.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Pharmiva AB, Nordic Interiors Holding AB, AZ Growth Capital AB, Ventura Holdings AB, Kattegatt Partners AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot Inis Sweden AB.

Innehav per årsskiftet: 0 aktier och teckningsoptioer.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Ledning

Ledning - Crunchfish AB (Publ)

Joakim Nydemark, VD

Joakim Nydemark

Född 1971. VD sedan 2012.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola och 20 års erfarenhet av organisationsutveckling och försäljning i såväl VD-roller som exklusiva säljroller. Styrelsemedlem i flera bolag och lång internationell erfarenhet genom etablering av lokala kontor i bland annat Beijing, Seoul och San Francisco.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Blippit AB, IMINT Image Intelligence AB (publ), Nydemark Jois AB, Ikivo AB och Crunchfish Proximity AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Crunchfish Proximity AB.

Innehav: 200 000 teckningsoptioner.

Johan Kling

Född 1975. CFO sedan 2016.

Utbildning och erfarenhet: Magisterexamen Jönköping International Business School. Auktoriserad revisor sedan 2006 och medlem i FAR. Över tjugo års erfarenhet av revision och ekonomiska konsultationer inom ett antal olika branscher.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Moore Stephens Malmö AB och Johan Kling Revision AB. Särskild delgivningsmottagare i CloudFinder Sweden AB. Styrelsesuppleant i Aragosta AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Fragola AB

Innehav:

Michael Peterson, Marknads- och Investor Relationschef

Michael Peterson

Född 1965. Marknads- och Investor Relationschef sedan 2016.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen från Uppsala Universitet samt helårsstudier i USA och Spanien. Tidigare chef för Investors Relations och Corporate Communications för Verisure Securitas Direct Group. Har mer än 20 års erfarenhet av Investor Relations, marknads- och kommunikationsarbete i en internationell miljö. Arbetet har bland annat inbegripit ett flertal noteringsproccesser och att bygga upp marknads- och kommunikationsfunktioner för ett större internationellt sammanhang. Erfarenhet som styrelsemedlem i ett antal entreprenörsdrivna företag.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Trekobb Communication AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Dlaboratory Sweden AB.

Innehav: 3 600 aktier och 40 000 teckningsoptioner.

Ledning - Teknologiområde Mobile Proximity

Paul Cronholm, Grundare och CTO

Paul Cronholm

Född 1971. Grundare Crunchfish AB och VD för Mobile proximity sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet: Masterexamen inom teoretisk fysik från Lunds Universitet. Teoretisk fysiker i Lund inom området komplexa datasimuleringar och mer än femton års erfarenhet som senior software designer och projektledare inom projekt som implementerat mobilt internet kring WAP, 3G och DVB-H. Teknologipionjär med ett flertal patent inom områdena beröringsfri interaktion samt lokala nätverk.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Waterx AB. Innehavare av enskilda firman Huggskot invest.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i HappyBass AB.

Innehav: 960 000 aktier och 40 000 teckningsoptioner.

Joachim Samuelsson

Född 1965. Styrelseordförande Crunchfish AB (publ) och VD Blippit AB sedan 2019. Mer info under Styrelse ovan.

Ledning - Teknologiområde Geststyrning

Henrik Winberg, Försäljningschef

Henrik Winberg

Född 1976. Försäljningschef Geststyrning sedan 2015.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektronik från Linköpings Tekniska Högskola. Mer än 10 års erfarenhet av internationell försäljning och affärsutveckling inom högteknologiska branscher. Har erfarenheter från både minder innovativa företag och större organisationer. Har lång erfarenhet av att arbeta med strategiska frågor samt att leda arbetslag för att bygga affärsrelationer på globala marknader, särskilt i Korea, Japan, Kina, Nordamerika, stora delar av Europa samt mellanöstern.

Pågående uppdrag:

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav: 1,200 aktier och 40 000 teckningsoptioner.

Daniel Milesson, Utvecklingschef

Daniel Milesson

Född 1976. Utvecklingschef Geststyrning sedan 2018.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Har arbetat med mjukvaruutveckling i femton år i olika roller som bland annat utvecklingschef, CTO och produktionschef. Tidigare erfarenheter inkluderar arbete med Mionix AB, BlackBerry Inc. och TAT the Astonishing Tribe.

Pågående uppdrag:

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav per årsskiftet: 40 000 teckningsoptioner.

Bolagsordning

Bolagsordning (PDF)

 

Bolagsstämma

 

Extra bolagsstämma

 

Kallelse

Crunchfishs Extra bolagsstämma kommer att hållas måndagen den 4 mars 2019 kl. 10.00 i lokalen Gängtappen, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 februari 2019, och senast denna dag till Crunchfish anmäla sin avsikt att delta.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i aktieboken 26 februari 2019. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd 26 februari 2019, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

För fullständig kallelse och agenda se pdf nedan.
Kallelse till extra bolagsstämma i Crunchfish, 4 mars 2019

Memorandum

Crunchfish Memorandum 2019

Styrelsens beslutsförslag

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission

Andra handlingar inför stämman

Revisors yttrande över styrelsens redogörelse

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Protokoll

Protokoll från Extra bolagsstämma 4 mars 2019

Tidigare årsstämmor

Valberedning

Crunchfishs valberedning består av styrelseordförande Joachim Samuelsson och styrelseledamot Göran Linder. Valberedningen nås via epost-adressen valberedning@crunchfish.com