Bolagsstyrning

Styrelse Ledning Bolagsordning Bolagsstämma Valberedning

Styrelse

Joachim Samuelsson, Styrelseordförande

Joachim Samuelsson

Född 1965. Arbetande styrelseordförande sedan 2012 och VD i Crunchfishs dotterbolag Crunchfish Proximity AB sedan 2018.

Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi LiTH 1988.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Delta Fastighetsutveckling AB. Øresund Fintech, Styrelseledamot Eskilsminne IF, CO Holding in Helsingborg AB, Coment SA. Huvudägare Spinrock AB, Femari Invest AB och Femari Investments Ltd. Helsingborgsambassadör.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav per årsskiftet: 4 271 333 aktier och 1 000 teckningsoptioner.

Stephan Carlquist, Styrelseledamot

Stephan Carlquist

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet 1980 med inriktning internationell ekonomi.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i The Perimeter Protection Group AB, Strandbaden Svanshall Intressenter AB, Carlquist Holding AB, Flickorna Lundgren på Skäret AB och Storymix AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav per årsskiftet: 723 333 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Mikael Kretz

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Systemvetenskapliga programmet Lunds Universitet(1995 – 1998), Ahrens Univeristy, Adapted MBA (2009 – 2010), Stanford Continuing Studies, Tame Data to Drive Big Insight (2015).

Pågående uppdrag: Styrelseledamot QCG Sweden AB, Gärsnäs Slott Estates AB, Nitrox Consulting AB, Entire PiQture AB, Qouloir Göteborg AB, Unified Qode AB, SQills Linköping AB, Qean Linköping AB, The Right Qway AB, Quentin Studios AB, Onyx Executive Search AB. Styrelseordförande och VD Sweden Water Finans AB, M100 AB. Styrelseledamot och VD Qore Consulting AB. Extern firmatecknare Quceem AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav per årsskiftet: 452 000 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Göran Linder

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1987.

Pågående uppdrag: VD Midroc New Technology AB, Midroc Invest AB och Midroc Finans AB. Styrelseledamot Midroc New Technology AB, Midroc Invest AB, Midroc Finans AB, Powercell AB (publ), Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), Promore Pharma AB (publ), Dermagen AB, Minesto AB (publ), Minesto Warrants One AB, M&J by Malin & Johanna AB. Suppleant Lamera AB, Air to Air Sweden AB, Crossborder Technologies AB, Heliospectra AB (publ), Heliospectra Personal AB, Solarwave AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):Styrelseledamot och VD Jiveman Motors AB. Styrelseledamot HCCI Technology AB, Microfluid AB, Reosense AB, Airgrinder AB, Jensen Devices AB.

Innehav per årsskiftet: Midroc Invest AB innehar 3 036 336 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

 

Patrik Olsson

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjör från Lunds Universitet.

Pågående uppdrag: VD Spiideo AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Suppleant Sony Mobile Communications AB.

Innehav per årsskiftet: 0 aktier och teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Malte Zaunders

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Chalmers.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Pharmiva AB, Nordic Interiors Holding AB, AZ Growth Capital AB, Ventura Holdings AB, Kattegatt Partners AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot Inis Sweden AB.

Innehav per årsskiftet: 0 aktier och teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Ledning

Joakim Nydemark, VD

Joakim Nydemark

Född 1971. VD sedan 2012.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Imint Image Intelligence AB, Nydemark Jois AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Executive Vice President Anoto AB, VD och Global säljchef TAT AB. Styrelseledamot Ikivo AB.

Innehav per årsskiftet: 0 aktier och 40 000 teckningsoptioner.

Paul Cronholm, Grundare och CTO

Paul Cronholm

Född 1971. Grundare och CTO sedan 2010.

Utbildning: Masterexamen inom teoretisk fysik från Lunds Tekniska Högskola.

Pågående uppdrag: Ägare Hugskott EF.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Suppleant HappyBass AB.

Innehav per årsskiftet: 1 000 000 aktier och 0 teckningsoptioner.

Johan Kling

Född 1975. CFO sedan 2016.

Utbildning: Magisterexamen Jönköping International Business School.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Moore Stephens Malmö AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav per årsskiftet: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.

Daniel Milesson, Utvecklingschef

Daniel Milesson

Född 1976. Utvecklingschef sedan 2018.

Utbildning: Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola.

Pågående uppdrag:

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): CTO Mionix AB, Development Manager BlackBerry Inc.

Innehav per årsskiftet: 300 aktier och 0 teckningsoptioner.

Michael Peterson, Marknads- och Investor Relationschef

Michael Peterson

Född 1965. Marknads- och Investor Relationschef sedan 2016.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Trekobb Communication AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Investor Relation and Corporate Communication Manager Verisure Securitas Direct Group. Styrelseledamot i dLaboratory AB.

Innehav per årsskiftet: 3 600 aktier och 0 teckningsoptioner.

Henrik Winberg, Försäljningschef

Henrik Winberg

Född 1976. Försäljningschef sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola.

Pågående uppdrag:

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Area Sales Manager Kentima AB, Account Manager Texas Instruments.

Innehav per årsskiftet: 800 aktier och 1 000 teckningsoptioner.

Bolagsordning

Bolagsordning (PDF)

 

Bolagsstämma

 

Extra bolagsstämma

 

Kallelse

Crunchfishs Extra bolagsstämma kommer att hållas måndagen den 4 mars 2019 kl. 10.00 i lokalen Gängtappen, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 februari 2019, och senast denna dag till Crunchfish anmäla sin avsikt att delta.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i aktieboken 26 februari 2019. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd 26 februari 2019, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

För fullständig kallelse och agenda se pdf nedan.
Kallelse till extra bolagsstämma i Crunchfish, 4 mars 2019

Styrelsens beslutsförslag

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission

Andra handlingar inför stämman

Revisors yttrande över styrelsens redogörelse

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Tidigare årsstämmor

 

Valberedning

Crunchfishs valberedning består av styrelseordförande Joachim Samuelsson och styrelseledamot Göran Linder. Valberedningen nås via epost-adressen valberedning@crunchfish.com