Bolagsstyrning

Styrelse Ledning Bolagsordning Bolagsstämma Valberedning

Styrelse

Göran Linder

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016 och styrelseordförande sedan 2020.

Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1987.

Pågående uppdrag: VD Midroc New Technology AB, Midroc Invest AB och Midroc Finans AB. Styrelseledamot Midroc New Technology AB, Midroc Invest AB, Midroc Finans AB, Powercell AB (publ), Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), Promore Pharma AB (publ), Dermagen AB, Minesto AB (publ), Minesto Warrants One AB, M&J by Malin & Johanna AB och QCG Sweden AB. Suppleant Lamera AB, Air to Air Sweden AB, Corpower Ocean AB, Heliospectra AB (publ), Heliospectra Personal AB, Solarwave AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot och VD Jiveman Motors AB. Styrelseledamot HCCI Technology AB, Microfluid AB, Reosense AB, Airgrinder AB, Jensen Devices AB. Suppleant Crossborder Technologies AB.

Innehav i Crunchfish AB: Midroc Invest AB innehar 4 447 178 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

 

Joachim Samuelsson

Född 1965. Arbetande styrelseledamot sedan 2012, VD i Crunchfish AB (publ) och Crunchfish Proximity AB sedan 2020, och VD Crunchfishs delägda bolag Blippit AB sedan 2019.

Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi LiTH 1988.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Crunchfish Proximity AB, Eskilsminne IF, CO Holding in Helsingborg AB och Coment SA. Huvudägare Spinrock AB, Femari Invest AB och Femari Investments Ltd. Helsingborgsambassadör.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav i Crunchfish AB: 6 700 000 aktier.

Susanne Hannestad

Susanne Hannestad

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Executive Leadership at INSEAD, Master of Business Administration (MBA) at Northeastern University, Master of Business and Marketing (MBM) at Oslo Business School

Pågående uppdrag: VD i Fintech Mundi. Styrelseordförande i Payr ochVIO samt Bozan. Styrelseledamot i Neonomics.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Arbetande styrelseordförande Zwipe. Styrelsemedlem i Nordax och styrelseordförande i Safety Academy och Førstehjelperen.

Innehav i Crunchfish AB: Inga aktier eller teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Patrik Olsson

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjör från Lunds Universitet.

Pågående uppdrag: VD Spiideo AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Suppleant Sony Mobile Communications AB.

Innehav i Crunchfish AB: 0 aktier och teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Håkan Paulsson

Håkan Paulsson

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Civilingenjör Eletroteknink LTH

Pågående uppdrag: VD och ledamot i Eldgaffeln AB och Bluefin Ventures AB. Ordförande i M100 AB, Qcg Ventures AB, Qcg Sweden AB, Queregio AB, Queregio Holmiae AB och Queregio Canem AB. Ledamot i Aquisit AB, Qbiz Inc, Informique AB, in Qore Engineering AB, Jenka Redovisning AB, Strategic 9 AB, Onyx Executive Search AB,  Quceem AB, Quentin Studios AB, Qodes AB, Qouloir Göteborg AB, Sqills Linköping AB, Qean Linköping AB, Cloudteq i Linköping AB, The Limit is Sqy AB, Unified Qode AB, Qanubeseen AB, The Right Qway AB och Entire Piqture AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Sweden Water Blekinge AB, ledamot. Sweden Water Finans AB, ledamot.

Innehav i Crunchfish AB: 568 063 aktier genom Bluefin Ventures AB och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Malte Zaunders

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Chalmers.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Pharmiva AB, Nordic Interiors Holding AB, AZ Growth Capital AB, Ventura Holdings AB, Kattegatt Partners AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot Inis Sweden AB.

Innehav i Crunchfish AB: 20 400 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Ledning

Ledning - Crunchfish AB (Publ)

Joachim Samuelsson

Född 1965. VD för Crunchfish AB (publ) sedan 2020. Styrelseledamot och VD för Crunchfish AB (publ), VD för Crunchfish Proximity AB och VD Blippit AB. Mer info under Styrelse ovan.

Joakim Nydemark, VD

Joakim Nydemark

Född 1971. EVP (Executive Vice President) Global Sales sedan 2020 (verkställande direktör i Crunchfish under 2012-2020).

Utbildning och erfarenhet:

Civilingenjörsexamen, Lunds tekniska högskola. Joakim Nydemark har mer än 20 års erfarenhet av organisationsutveckling och försäljning i såväl VD-roller som exekutiva säljroller. Joakim har ett flertal styrelseuppdrag och har lång internationell erfarenhet genom etablering av lokala kontor i bland annat Beijing, Seoul och San Francisco.

Pågående uppdrag:

Styrelseledamot i Hoodin AB, IMINT Image Intelligence AB och Nydemark JOIS AB. Styrelsesuppleant i Blippit AB och Crunchfish Proximity AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Crunchfish Proximity AB.

Innehav i Crunchfish AB: 200 000 teckningsoptioner.

Johan Kling

Född 1975. CFO sedan 2016.

Utbildning och erfarenhet: Magisterexamen Jönköping International Business School. Auktoriserad revisor sedan 2006 och medlem i FAR. Över tjugo års erfarenhet av revision och ekonomiska konsultationer inom ett antal olika branscher.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Moore Stephens Malmö AB och Johan Kling Revision AB. Särskild delgivningsmottagare i CloudFinder Sweden AB. Styrelsesuppleant i Aragosta AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Fragola AB

Innehav i Crunchfish AB: Inga aktier eller teckningsoptioner.

Patrik Lindeberg

Född 1973. COO & Director of Sales sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola och National University of Singapore. Lång erfarenhet inom både kommersiella och tekniska ansvarsområden, bland annat som globalt ansvarig för sälj- och produktledning för Precise Biometrics och som COO på Zaplox.

Pågående uppdrag: Inga utöver sin roll på Crunchfish.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): COO Zaplox AB och COO Precise Biometrics AB

Innehav i Crunchfish AB: Inga aktier eller teckningsoptioner.

Ledning - Teknologiområde Mobile Proximity

Paul Cronholm, Grundare och CTO

Paul Cronholm

Född 1971. Grundare Crunchfish AB och CTO för Mobile Proximity sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Masterexamen inom teoretisk fysik från Lunds Universitet. Teoretisk fysiker i Lund inom området komplexa datasimuleringar och mer än femton års erfarenhet som senior software designer och projektledare inom projekt som implementerat mobilt internet kring WAP, 3G och DVB-H. Teknologipionjär med ett flertal patent inom områdena beröringsfri interaktion samt lokala nätverk.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Waterx AB. Innehavare av enskilda firman Huggskot invest.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i HappyBass AB.

Innehav i Crunchfish AB: 1 058 000 aktier och 40 000 teckningsoptioner.

Joachim Samuelsson

Född 1965. Styrelseledamot och VD för Crunchfish AB (publ), VD för Crunchfish Proximity AB och VD Blippit AB. Mer info under Styrelse ovan.

Ledning - Teknologiområde Geststyrning

Daniel Milesson, Utvecklingschef

Daniel Milesson

Född 1976. Utvecklingschef Geststyrning sedan 2018.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Har arbetat med mjukvaruutveckling i femton år i olika roller som bland annat utvecklingschef, CTO och produktionschef. Tidigare erfarenheter inkluderar arbete med Mionix AB, BlackBerry Inc. och TAT the Astonishing Tribe.

Pågående uppdrag:

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav i Crunchfish AB: 40 000 teckningsoptioner.

Bolagsordning

Bolagsordning (PDF)

 

Extra bolagsstämma 2020

Kallelse

Crunchfishs Extra bolagsstämma kommer att hållas måndagen den 16 mars 2020 kl. 10.00 på Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 mars 2020, och
  • dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 10 mars 2020 skriftligen till Crunchfish AB, att. Ulf Rogius Svensson, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö, per telefon 073-326 81 05 eller per e-post på adress bolagsstamma@crunchfish.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två) lämnas.

För fullständig kallelse och agenda se pdf nedan.

Kallelse till extra bolagsstämma i Crunchfish AB

Andra handlingar inför stämman

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser inkl. revisorsyttrande

Protokoll från stämman

Protokoll extra bolagsstämma 16 mars 2020

Tidigare bolagsstämmor

Valberedning

Crunchfishs valberedning består av styrelseordförande Joachim Samuelsson och styrelseledamot Göran Linder. Valberedningen nås via epost-adressen valberedning@crunchfish.com