Bolagsstyrning

Styrelse Ledning Bolagsordning Bolagsstämma Valberedning

Styrelse

Joachim Samuelsson

Född 1965. Arbetande styrelseordförande sedan 2012 och VD i Crunchfishs joint venture-bolag Blippit AB sedan 2019.

Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi LiTH 1988.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Delta Fastighetsutveckling AB och Øresund Fintech. Styrelseledamot Crunchfish Proximity AB, Eskilsminne IF, CO Holding in Helsingborg AB och Coment SA. Huvudägare Spinrock AB, Femari Invest AB och Femari Investments Ltd. Helsingborgsambassadör.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav i Crunchfish AB: 6 500 000 aktier och 1 000 teckningsoptioner.

Susanne Hannestad

Susanne Hannestad

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Executive Leadership at INSEAD, Master of Business Administration (MBA) at Northeastern University, Master of Business and Marketing (MBM) at Oslo Business School

Pågående uppdrag: VD i Fintech Mundi. Styrelseordförande i Payr ochVIO samt Bozan. Styrelseledamot i Neonomics.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Arbetande styrelseordförande Zwipe. Styrelsemedlem i Nordax och styrelseordförande i Safety Academy och Førstehjelperen.

Innehav i Crunchfish AB: Inga aktier eller teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Göran Linder

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1987.

Pågående uppdrag: VD Midroc New Technology AB, Midroc Invest AB och Midroc Finans AB. Styrelseledamot Midroc New Technology AB, Midroc Invest AB, Midroc Finans AB, Powercell AB (publ), Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), Promore Pharma AB (publ), Dermagen AB, Minesto AB (publ), Minesto Warrants One AB, M&J by Malin & Johanna AB och QCG Sweden AB. Suppleant Lamera AB, Air to Air Sweden AB, Corpower Ocean AB, Heliospectra AB (publ), Heliospectra Personal AB, Solarwave AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot och VD Jiveman Motors AB. Styrelseledamot HCCI Technology AB, Microfluid AB, Reosense AB, Airgrinder AB, Jensen Devices AB. Suppleant Crossborder Technologies AB.

Innehav i Crunchfish AB: Midroc Invest AB innehar 4 447 178 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

 

Patrik Olsson

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjör från Lunds Universitet.

Pågående uppdrag: VD Spiideo AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Suppleant Sony Mobile Communications AB.

Innehav i Crunchfish AB: 0 aktier och teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Håkan Paulsson

Håkan Paulsson

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Civilingenjör Eletroteknink LTH

Pågående uppdrag: VD och ledamot i Eldgaffeln AB och Bluefin Ventures AB. Ordförande i M100 AB, Qcg Ventures AB, Qcg Sweden AB, Queregio AB, Queregio Holmiae AB och Queregio Canem AB. Ledamot i Aquisit AB, Qbiz Inc, Informique AB, in Qore Engineering AB, Jenka Redovisning AB, Strategic 9 AB, Onyx Executive Search AB,  Quceem AB, Quentin Studios AB, Qodes AB, Qouloir Göteborg AB, Sqills Linköping AB, Qean Linköping AB, Cloudteq i Linköping AB, The Limit is Sqy AB, Unified Qode AB, Qanubeseen AB, The Right Qway AB och Entire Piqture AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Sweden Water Blekinge AB, ledamot. Sweden Water Finans AB, ledamot.

Innehav i Crunchfish AB: 568 063 aktier genom Bluefin Ventures AB och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Malte Zaunders

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Chalmers.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Pharmiva AB, Nordic Interiors Holding AB, AZ Growth Capital AB, Ventura Holdings AB, Kattegatt Partners AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot Inis Sweden AB.

Innehav i Crunchfish AB: 20 400 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Ledning

Ledning - Crunchfish AB (Publ)

Joakim Nydemark, VD

Joakim Nydemark

Född 1971. VD sedan 2012.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola och 20 års erfarenhet av organisationsutveckling och försäljning i såväl VD-roller som exklusiva säljroller. Styrelsemedlem i flera bolag och lång internationell erfarenhet genom etablering av lokala kontor i bland annat Beijing, Seoul och San Francisco.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Blippit AB, Hoodin AB, IMINT Image Intelligence AB (publ), Nydemark Jois AB, Ikivo AB och Crunchfish Proximity AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Crunchfish Proximity AB.

Innehav i Crunchfish AB: 230 000 teckningsoptioner.

Johan Kling

Född 1975. CFO sedan 2016.

Utbildning och erfarenhet: Magisterexamen Jönköping International Business School. Auktoriserad revisor sedan 2006 och medlem i FAR. Över tjugo års erfarenhet av revision och ekonomiska konsultationer inom ett antal olika branscher.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Moore Stephens Malmö AB och Johan Kling Revision AB. Särskild delgivningsmottagare i CloudFinder Sweden AB. Styrelsesuppleant i Aragosta AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Fragola AB

Innehav i Crunchfish AB: Inga aktier eller teckningsoptioner.

Ledning - Teknologiområde Mobile Proximity

Paul Cronholm, Grundare och CTO

Paul Cronholm

Född 1971. Grundare Crunchfish AB och VD för Mobile proximity sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet: Masterexamen inom teoretisk fysik från Lunds Universitet. Teoretisk fysiker i Lund inom området komplexa datasimuleringar och mer än femton års erfarenhet som senior software designer och projektledare inom projekt som implementerat mobilt internet kring WAP, 3G och DVB-H. Teknologipionjär med ett flertal patent inom områdena beröringsfri interaktion samt lokala nätverk.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Waterx AB. Innehavare av enskilda firman Huggskot invest.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i HappyBass AB.

Innehav i Crunchfish AB: 1 058 000 aktier och 46 000 teckningsoptioner.

Joachim Samuelsson

Född 1965. Styrelseordförande Crunchfish AB (publ) och VD Blippit AB sedan 2019. Mer info under Styrelse ovan.

Ledning - Teknologiområde Geststyrning

Henrik Winberg, Försäljningschef

Henrik Winberg

Född 1976. Försäljningschef Geststyrning sedan 2015.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektronik från Linköpings Tekniska Högskola. Mer än 10 års erfarenhet av internationell försäljning och affärsutveckling inom högteknologiska branscher. Har erfarenheter från både minder innovativa företag och större organisationer. Har lång erfarenhet av att arbeta med strategiska frågor samt att leda arbetslag för att bygga affärsrelationer på globala marknader, särskilt i Korea, Japan, Kina, Nordamerika, stora delar av Europa samt mellanöstern.

Pågående uppdrag:

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav i Crunchfish AB: 1 440 aktier och 46 000 teckningsoptioner.

Daniel Milesson, Utvecklingschef

Daniel Milesson

Född 1976. Utvecklingschef Geststyrning sedan 2018.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Har arbetat med mjukvaruutveckling i femton år i olika roller som bland annat utvecklingschef, CTO och produktionschef. Tidigare erfarenheter inkluderar arbete med Mionix AB, BlackBerry Inc. och TAT the Astonishing Tribe.

Pågående uppdrag:

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav i Crunchfish AB: 46 000 teckningsoptioner.

Bolagsordning

Bolagsordning (PDF)

 

Bolagsstämma

Kallelse

Crunchfishs årsstämma 2019 kommer att hållas klockan 10:00, den 15 maj 2019 i Multirummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

Fullständig kallelse med agenda kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar och på denna sida.

Om en enskild aktieägare önskar få ett beslutsärende behandlat på stämman ska detta skriftligen anmälas till bolagsstamma@crunchfish.com i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman.

För fullständig kallelse och agenda se pdf nedan.
Kallelse till årsstämma i Crunchfish, 15 maj 2019

Styrelsens beslutsförslag

Styrelsens beslutsförslag punkt 11 & 12 vid Årsstämma i Crunchfish 15 maj 2019

Fullmakt

Fullmaktsformulär – Crunchfish 15 maj 2019

Årsredovisning

Crunchfish Årsredovisning 2018

Protokoll

Crunchfish AB – protokoll från årsstämma 2019

Nya föreslagna styrelsemedlemmar

Susanne Hannestad

Utbildning: Master of Business and Marketing från BI Norwegian Business School. MBA with Honor, Master of Business Administration från D’Amore-McKim of Business Administration.

Erfarenhet: Susanne Hannestad har lång professionell erfarenhet av att hjälpa disruptiva fintech-bolag att kommersialisera sina produkter och växa sin affär internationellt. Susanne kombinerar djup teknisk förståelse inom fintech med ett exceptionellt stort nätverk av internationella partners och mentorer. Hon arbetar som VD i den globala fintech acceleratorn Fintech Mundi.

Håkan Paulsson

Utbildning: M Sc EE, Information Technology från The Faculty of Engineering vid Lunds Universitet.

Erfarenhet: Håkan Paulsson har lång professionell erfarenhet av att bygg disruptiva IT-konsultbolag. Håkan har sedan 2012 tillsammans med Mikael Kretz byggt upp IT-koncernen Q-group, med över 400 IT-konsulter i 25 specialistbolag idag. Håkan sitter i styrelsen i Q-groups bolag och har även suttit i Crunchfish styrelse fram till 2014. Håkan är även en av Crunchfish största aktieägare med 2,2% av aktierna i bolaget.

Tidigare bolagsstämmor

Valberedning

Crunchfishs valberedning består av styrelseordförande Joachim Samuelsson och styrelseledamot Göran Linder. Valberedningen nås via epost-adressen valberedning@crunchfish.com