Styrelse

Göran Linder

Styrelseordförande sedan 2020 och styrelseledamot sedan 2016. Född 1962.

Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1987.

Pågående uppdrag: VD Midroc New Technology AB, Midroc Invest AB och Midroc Finans AB. Styrelseledamot Midroc New Technology AB, Midroc Invest AB, Midroc Finans AB, Powercell AB (publ), Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), Promore Pharma AB (publ), Dermagen AB, Minesto AB (publ), Minesto Warrants One AB, M&J by Malin & Johanna AB och QCG Sweden AB. Suppleant Lamera AB, Air to Air Sweden AB, Corpower Ocean AB, Heliospectra AB (publ), Heliospectra Personal AB, Solarwave AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot och VD Jiveman Motors AB. Styrelseledamot HCCI Technology AB, Microfluid AB, Reosense AB, Airgrinder AB, Jensen Devices AB. Suppleant Crossborder Technologies AB.

Innehav i Crunchfish AB: Midroc Invest AB innehar 5 000 000 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Joachim Samuelsson

VD i Crunchfish AB (publ) sedan 2020, styrelseledamot Crunchfish AB (publ) sedan 2012 och arbetande styrelseordförande Crunchfish AB (publ) 2012-2020. Född 1965.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör i industriell ekonomi, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Joachim Samuelsson är serieentreprenör sedan 1996 med framgångsrika engagemang i ComOpt AB, Actix Ltd och Biomain AB. Joachim har eller har haft ideella engagemang inom ungt entreprenörskap, en stor fotbollsförening och flera affärsnätverk. Han har arbetat flera år i internationella tekniska och marknadsföringsroller inom Ericsson under 1989–1996 och är en teknologipionjär med ett stort antal patent inom närhetsbaserad interaktion.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Crunchfish Proximity AB och Crunchfish Gesture Interaction AB, CO Holding in Helsingborg AB, Femari Invest AB, Pej AB och Spinrock AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): VD för Crunchfish Proximity AB, VD i Blippit AB.

Innehav i Crunchfish AB: 7 500 000 aktier och 250 000 optioner av serie 2020/2024.

Susanne Hannestad

Styrelseledamot sedan 2019. Född 1961.

Utbildning: Executive Leadership, INSEAD, Master of Business Administration (MBA), Northeastern University och Master of Business and Marketing (MBM), Oslo Business School. Susanne Hannestad har lång professionell erfarenhet av att hjälpa disruptiva fintech-bolag att kommersialisera sina produkter och växa sin affär internationellt. Susanne är bland annat VD för den globala fintech-acceleratorn Fintech Mundi och tidligare Director/Head of Cards i Nordea, styrelseordförande i Payr och Zwipe, samt styrelseledamot i Nordax.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bozan AS och Neonomics AS. Styrelseledamot i Blippit AB och Monty UK Global Ltd. Verkställande direktör i Fintech Mundi AS.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Arbetande styrelseordförande Zwipe. Styrelsemedlem i Nordax och styrelseordförande i Safety Academy och Førstehjelperen.

Innehav i Crunchfish AB: 3 400 aktier via Chairman Bozan AS och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Patrik Olsson

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1971.

Utbildning: Civilingenjör från Lunds Universitet.

Pågående uppdrag: VD Spiideo AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Suppleant Sony Mobile Communications AB.

Innehav i Crunchfish AB: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Håkan Paulsson

Styrelseledamot sedan 2019. Född 1968.

Utbildning: Civilingenjör Eletroteknink LTH

Pågående uppdrag: VD och ledamot i Eldgaffeln AB och Bluefin Ventures AB. Ordförande i M100 AB, Qcg Ventures AB, Qcg Sweden AB, Queregio AB, Queregio Holmiae AB och Queregio Canem AB. Ledamot i Aquisit AB, Qbiz Inc, Informique AB, in Qore Engineering AB, Jenka Redovisning AB, Strategic 9 AB, Onyx Executive Search AB,  Quceem AB, Quentin Studios AB, Qodes AB, Qouloir Göteborg AB, Sqills Linköping AB, Qean Linköping AB, Cloudteq i Linköping AB, The Limit is Sqy AB, Unified Qode AB, Qanubeseen AB, The Right Qway AB och Entire Piqture AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Sweden Water Blekinge AB, ledamot. Sweden Water Finans AB, ledamot.

Innehav i Crunchfish AB: 624 869 aktier genom Bluefin Ventures AB, 10 000 aktier privat och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Malte Zaunders

Styrelseledamot sedan 2014. Född 1975.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Chalmers.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Pharmiva AB, Nordic Interiors Holding AB, AZ Growth Capital AB, Ventura Holdings AB, Kattegatt Partners AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot Inis Sweden AB.

Innehav i Crunchfish AB: 22 440 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Robert Ekström

Styrelseledamot sedan 2020. Född 1971.

Utbildning och erfarenhet: Robert Ekström är en mycket erfaren företagare som har skapat exceptionella resultat och tillväxt i flera olika företag. Han har byggt upp, hanterat och utvecklat företag, både stora mogna organisationer såväl som små nystartade bolag eller etableringar i nya regioner. Robert är idag verksam som Senior Vice President MEA, Central/Eastern and North EMEA på BluePrism och har tidigare bland annat varit Vice President EMEA North på ServiceNow, VD på JonDeTech Sensors och Managing Director Nordics på EMC. Robert är utbildad maskin- och konstruktionsingenjör och har även en examen i företagsekonomi.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Crunchfish AB, Styrelseledamot i Blippit AB, Styrelseledamot i EMTICA AB, Senior Vice President på BluePrism.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Vice President ServiceNow, VD för JonDeTech Sensors.

Innehav i Crunchfish AB: 4 000 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Valberedning

Crunchfishs valberedning består av Joachim Samuelsson, representant för bolagets huvudägare Femari Invest AB, och Göran Linder, representant för bolagets storägare Midroc Invest AB. Valberedningen nås via epost-adressen valberedning@crunchfish.com