Bolagsstyrning

Styrelse Ledning Bolagsordning Bolagsstämma Valberedning

Styrelse

Göran Linder

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016 och styrelseordförande sedan 2020.

Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1987.

Pågående uppdrag: VD Midroc New Technology AB, Midroc Invest AB och Midroc Finans AB. Styrelseledamot Midroc New Technology AB, Midroc Invest AB, Midroc Finans AB, Powercell AB (publ), Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), Promore Pharma AB (publ), Dermagen AB, Minesto AB (publ), Minesto Warrants One AB, M&J by Malin & Johanna AB och QCG Sweden AB. Suppleant Lamera AB, Air to Air Sweden AB, Corpower Ocean AB, Heliospectra AB (publ), Heliospectra Personal AB, Solarwave AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot och VD Jiveman Motors AB. Styrelseledamot HCCI Technology AB, Microfluid AB, Reosense AB, Airgrinder AB, Jensen Devices AB. Suppleant Crossborder Technologies AB.

Innehav i Crunchfish AB: Midroc Invest AB innehar 4 447 178 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

 

Joachim Samuelsson

Född 1965. Arbetande styrelseledamot sedan 2012, VD i Crunchfish AB (publ) och Crunchfish Proximity AB sedan 2020, och VD Crunchfishs delägda bolag Blippit AB sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör i industriell ekonomi, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Joachim Samuelsson är serieentreprenör sedan 1996 med framgångsrika engagemang i ComOpt AB, Actix Ltd och Biomain AB. Joachim har eller har haft ideella engagemang inom ungt entreprenörskap, en stor fotbollsförening och flera affärsnätverk. Han har arbetat flera år i internationella tekniska och marknadsföringsroller inom Ericsson under 1989–1996 och är en teknologipionjär med ett stort antal patent inom närhetsbaserad interaktion.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Crunchfish Proximity AB och Crunchfish Gesture Interaction AB, CO Holding in Helsingborg AB, Femari Invest AB, Pej AB och Spinrock AB. Verkställande direktör i Crunchfish Proximity AB och Blippit AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav i Crunchfish AB: 7 440 405 aktier och 250 000 optioner.

Susanne Hannestad

Susanne Hannestad

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Executive Leadership, INSEAD, Master of Business Administration (MBA), Northeastern University och Master of Business and Marketing (MBM), Oslo Business School. Susanne Hannestad har lång professionell erfarenhet av att hjälpa disruptiva fintech-bolag att kommersialisera sina produkter och växa sin affär internationellt. Susanne är bland annat VD för den globala fintech-acceleratorn Fintech Mundi och tidligare Director/Head of Cards i Nordea, styrelseordförande i Payr och Zwipe, samt styrelseledamot i Nordax.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bozan AS och Neonomics AS. Styrelseledamot i Blippit AB och Monty UK Global Ltd. Verkställande direktör i Fintech Mundi AS.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Arbetande styrelseordförande Zwipe. Styrelsemedlem i Nordax och styrelseordförande i Safety Academy och Førstehjelperen.

Innehav i Crunchfish AB: 1 200 aktier via Chairman Bozan AS.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Patrik Olsson

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjör från Lunds Universitet.

Pågående uppdrag: VD Spiideo AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Suppleant Sony Mobile Communications AB.

Innehav i Crunchfish AB: 0 aktier och teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Håkan Paulsson

Håkan Paulsson

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Civilingenjör Eletroteknink LTH

Pågående uppdrag: VD och ledamot i Eldgaffeln AB och Bluefin Ventures AB. Ordförande i M100 AB, Qcg Ventures AB, Qcg Sweden AB, Queregio AB, Queregio Holmiae AB och Queregio Canem AB. Ledamot i Aquisit AB, Qbiz Inc, Informique AB, in Qore Engineering AB, Jenka Redovisning AB, Strategic 9 AB, Onyx Executive Search AB,  Quceem AB, Quentin Studios AB, Qodes AB, Qouloir Göteborg AB, Sqills Linköping AB, Qean Linköping AB, Cloudteq i Linköping AB, The Limit is Sqy AB, Unified Qode AB, Qanubeseen AB, The Right Qway AB och Entire Piqture AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Sweden Water Blekinge AB, ledamot. Sweden Water Finans AB, ledamot.

Innehav i Crunchfish AB: 568 063 aktier genom Bluefin Ventures AB och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Malte Zaunders

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Chalmers.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Pharmiva AB, Nordic Interiors Holding AB, AZ Growth Capital AB, Ventura Holdings AB, Kattegatt Partners AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot Inis Sweden AB.

Innehav i Crunchfish AB: 20 400 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

 

Robert Ekström

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Robert Ekström är en mycket erfaren företagare som har skapat exceptionella resultat och tillväxt i flera olika företag. Han har byggt upp, hanterat och utvecklat företag, både stora mogna organisationer såväl som små nystartade bolag eller etableringar i nya regioner. Robert är idag verksam som Senior Vice President MEA, Central/Eastern and North EMEA på BluePrism och har tidigare bland annat varit Vice President EMEA North på ServiceNow, VD på JonDeTech Sensors och Managing Director Nordics på EMC. Robert är utbildad maskin- och konstruktionsingenjör och har även en examen i företagsekonomi.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Crunchfish AB, Styrelseledamot i Blippit AB, Styrelseledamot i EMTICA AB, Senior Vice President på BluePrism.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Vice President ServiceNow, VD för JonDeTech Sensors.

Innehav i Crunchfish AB: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Ledning

Ledning - Crunchfish AB (Publ)

Joachim Samuelsson

Född 1965. VD för Crunchfish AB (publ) sedan 2020. Styrelseledamot och VD för Crunchfish AB (publ), VD för Crunchfish Proximity AB och VD Blippit AB. Mer info under Styrelse ovan.

Joakim Nydemark, VD

Joakim Nydemark

Född 1971. COO och VD för Crunchfish Gesture Interaction AB sedan 2020 (verkställande direktör i Crunchfish under 2012-2020).

Utbildning och erfarenhet:

Civilingenjörsexamen, Lunds tekniska högskola. Joakim Nydemark har mer än 20 års erfarenhet av organisationsutveckling och försäljning i såväl VD-roller som exekutiva säljroller. Joakim har ett flertal styrelseuppdrag och har lång internationell erfarenhet genom etablering av lokala kontor i bland annat Beijing, Seoul och San Francisco.

Pågående uppdrag:

Styrelseledamot i Hoodin AB, IMINT Image Intelligence AB och Nydemark JOIS AB. Styrelsesuppleant i Blippit AB och Crunchfish Proximity AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav i Crunchfish AB: 200 000 teckningsoptioner.

Patrik Lindeberg

Född 1973. Vice President Global Sales sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola och National University of Singapore. Lång erfarenhet inom både kommersiella och tekniska ansvarsområden, bland annat som globalt ansvarig för sälj- och produktledning för Precise Biometrics och som COO på Zaplox.

Pågående uppdrag: Inga utöver sin roll på Crunchfish.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): COO Zaplox AB och COO Precise Biometrics AB

Innehav i Crunchfish AB: Inga aktier eller teckningsoptioner.

Johan Kling

Född 1975. CFO sedan 2016.

Utbildning och erfarenhet: Magisterexamen Jönköping International Business School. Auktoriserad revisor sedan 2006 och medlem i FAR. Över tjugo års erfarenhet av revision och ekonomiska konsultationer inom ett antal olika branscher.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Moore Stephens Malmö AB och Johan Kling Revision AB. Särskild delgivningsmottagare i CloudFinder Sweden AB. Styrelsesuppleant i Aragosta AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Fragola AB

Innehav i Crunchfish AB: Inga aktier eller teckningsoptioner.

Linda Kronby

Född 1973. International Key Accounts sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Bachelor of Business and Administration, Pacific Lutheran University. Linda Bennett Kronby har över 15 års erfarenhet av mjukvaruprodukter och inom tjänster i rådgivande och kommersiella roller, både i Sverige och internationellt.

Pågående uppdrag: Inga utöver sin roll på Crunchfish.

Innehav i Crunchfish AB: 50 000 teckningsoptioner.

Vijay Raghunathan

Född 1966. Crunchfish India Representative sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet: MBA, Indian Institute of Management. Vijay Raghunathan har över 27 års erfarenhet av betalningsindustrin från bolag som American Express och Standard Chartered Bank. Vijay är sedan år 2014 entreprenör och arbetar med presentkortslösningar för bolag som Google Pay, Uber, Microsoft, med flera. Han har varit medlem av Payments Council of India i över tio år och har därutöver varit engagerad ideellt inom den sociala sektorn under de senaste tio åren.

Pågående uppdrag: VD för pGenie India Pvt Ltd.

Innehav i Crunchfish AB: 50 000 teckningsoptioner.

Ulf Rogius Svensson

Född 1989. IR & Marketing Manager sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Fil.kand inom strategisk kommunikation, Lunds universitet. Ulf Rogius Svensson har under de senaste fyra åren arbetat med aktiemarknadskommunikation på Sedermera Fondkommission, i vilken roll han har arbetat med kommunikation och marknadsföring i samband med ett stort antal börsnoteringar, företrädesemissioner och andra typer av transaktioner. Han har även varit rådgivare till noterade bolag inom aktiemarknads- och investerarrelaterade frågor, däribland delårsrapportering, regelverksfrågor, pressmeddelanden och investerarträffar.

Pågående uppdrag: Inga utöver sin roll på Crunchfish.

Innehav i Crunchfish AB: 6 000 teckningsoptioner.

Ledning - Teknologiområde Mobile Proximity

Paul Cronholm, Founder and CTO

Paul Cronholm

Född 1971. Grundare Crunchfish AB och CTO för Mobile Proximity sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Masterexamen inom teoretisk fysik från Lunds Universitet. Teoretisk fysiker i Lund inom området komplexa datasimuleringar och mer än femton års erfarenhet som senior software designer och projektledare inom projekt som implementerat mobilt internet kring WAP, 3G och DVB-H. Teknologipionjär med ett flertal patent inom närhetsbaserad interaktion och geststyrning.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Waterx AB. Innehavare av enskilda firman Huggskot invest.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i HappyBass AB.

Innehav i Crunchfish AB: 1 093 000 aktier och 40 000 teckningsoptioner.

Joachim Samuelsson

Född 1965. Styrelseledamot och VD för Crunchfish AB (publ), VD för Crunchfish Proximity AB och VD Blippit AB. Mer info under Styrelse ovan.

Ledning - Teknologiområde Geststyrning

Daniel Milesson

Daniel Milesson

Född 1976. Utvecklingschef Geststyrning sedan 2018.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Har arbetat med mjukvaruutveckling i femton år i olika roller som bland annat utvecklingschef, CTO och produktionschef. Tidigare erfarenheter inkluderar arbete med Mionix AB, BlackBerry Inc. och TAT the Astonishing Tribe.

Pågående uppdrag:

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Innehav i Crunchfish AB: 40 000 teckningsoptioner.

Bolagsordning

Bolagsordning (PDF)

 

Årsstämma 2020

Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll från årsstämma

Kallelse

Styrelsen i Crunchfish AB (publ), org nr 556804-6493, kallar härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 10.00 i Superrummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

För fullständig kallelse och agenda se pdf nedan.

Pressmeddelande – kallelse till årsstämma i Crunchfish AB

Andra handlingar inför stämman

Fullmaktsformulär

Kallelse som PDF

Årsredovisning 2019

Motiverat yttrande beträffande nomineringskommitténs förslag till styrelse

Styrelsens förslag till beslut

Tidigare bolagsstämmor

Valberedning

Crunchfishs valberedning består av styrelseordförande Joachim Samuelsson och styrelseledamot Göran Linder. Valberedningen nås via epost-adressen valberedning@crunchfish.com