Finansiell kalender

  • Delårsrapport för januari – mars 2020 offentliggörs 20 maj 2020, klockan 08:30
  • Årsstämma i Malmö 20 maj 2020, klockan 10:00
  • Halvårsrapport för januari – juni 2020 offentliggörs 20 augusti 2020, klockan 08:30
  • Delårsrapport för januari – september offentliggörs 12 november 2020, klockan 08:30
  • Bokslutskommuniké för helår 2020 offentliggörs 18 februari 2021, klockan 08:30.

Aktivitetskalender

FÖRETAGSPRESENTATIONER
Crunchfish är löpande ute och presenterar bolaget på relevanta aktie- och investerarträffar. Håll utkik här för nästa möjlighet att möta oss.