Finansiell kalender

  • Bokslutskommuniké för helår 2018 offentliggörs 14 februari 2019, klockan 08:30.
  • Extra bolagsstämma hålles 4 mars 2019, klockan 10:00, i lokalen Gängtappen på Media Evolution City, Malmö. Sista anmälningsdag 26 februari.
  • Teckningsperioden för företrädesemissionen löper mellan 13-27 mars 2019.
  • Delårsrapport för januari – mars 2019 offentliggörs 15 maj 2019, klockan 08:30.
  • Årsstämma hålles 15 maj 2019, klockan 10:00, på Media Evolution City, Malmö. Lokal meddelas i kallelsen.
  • Halvårsrapport för januari – juni 2019 offentliggörs 22 augusti 2019, klockan 08:30.
  • Delårsrapport för januari – september offentliggörs 14 november 2019, klockan 08:30.
  • Bokslutskommuniké för helår 2019 offentliggörs 12 februari 2020, klockan 08:30.

Årsredovisningen för verksamhetsår 2018 avses publiceras vecka 16, 2019.

Aktivitetskalender

IR-ansvarig Michael Peterson presenterar Crunchfish hos Aktiespararna i Burlöv 20 mars, klockan 19.00. Lokalen är Lindhaga Församlingshem i Åkarp. Anmälan sker direkt till Aktiespararna.