Finansiell kalender

  • Bokslutskommuniké för helår 2018 offentliggörs 14 februari 2019, klockan 08:30.
  • Delårsrapport för januari – mars 2019 offentliggörs 15 maj 2019, klockan 08:30.
  • Årsstämma hålles 15 maj 2019, klockan 10:00, på Media Evolution City, Malmö. Lokal meddelas i kallelsen.
  • Halvårsrapport för januari – juni 2019 offentliggörs 22 augusti 2019, klockan 08:30.
  • Delårsrapport för januari – september offentliggörs 14 november 2019, klockan 08:30.

Årsredovisningen för verksamhetsår 2018 avses publiceras vecka 16, 2019.

Aktivitetskalender