Finansiell kalender

  • Delårsrapport för januari – september offentliggörs 12 november 2020, klockan 08:30
  • Bokslutskommuniké för helår 2020 offentliggörs 18 februari 2021, klockan 08:30.

Aktivitetskalender

FÖRETAGSPRESENTATIONER
Crunchfish är löpande ute och presenterar bolaget på relevanta aktie- och investerarträffar. Håll utkik här för nästa möjlighet att möta oss.