Finansiell kalender

  • Delårsrapport för januari – mars 2019 offentliggjordes 15 maj 2019, klockan 08:30 (se rapport).
  • Årsstämma hölls den 15 maj 2019, klockan 10:00, på Media Evolution City, Malmö (se kommuniké).
  • Halvårsrapport för januari – juni 2019 offentliggjordes 22 augusti 2019, klockan 08:30 (se rapport).
  • Delårsrapport för januari – september offentliggörs 14 november 2019, klockan 08:30 (se rapport).
  • Bokslutskommuniké för helår 2019 offentliggörs 12 februari 2020, klockan 08:30.
  • Delårsrapport för januari – mars 2020 offentliggörs 14 maj 2020, klockan 08:30
  • Årsstämma i Malmö 14 maj 2020, klockan 10:00
  • Halvårsrapport för januari – juni 2020 offentliggörs 20 augusti 2020, klockan 08:30
  • Delårsrapport för januari – september offentliggörs 12 november 2020, klockan 08:30
  • Bokslutskommuniké för helår 2020 offentliggörs 18 februari 2021, klockan 08:30.

Årsredovisning för verksamhetsår 2019 avses att publiceras under vecka 16, 2020.

Årsredovisning för verksamhetsår 2018 publicerades den 16 april 2019 (se årsredovisning).

Aktivitetskalender

FÖRETAGSPRESENTATIONER
Crunchfish är löpande ute och presenterar bolaget på relevanta aktie- och investerarträffar. Håll utkik här för nästa möjlighet att möta oss.