Finansiell kalender

  • Delårsrapport för januari – mars 2019 offentliggörs 15 maj 2019, klockan 08:30.
  • Årsstämma hålles 15 maj 2019, klockan 10:00, på Media Evolution City, Malmö. Lokal meddelas i kallelsen. Om en aktieägare önskar få ett beslutsärende behandlat på stämman ska detta skriftligen anmälas till styrelsen senast sju veckor före årsstämman.
  • Halvårsrapport för januari – juni 2019 offentliggörs 22 augusti 2019, klockan 08:30.
  • Delårsrapport för januari – september offentliggörs 14 november 2019, klockan 08:30.
  • Bokslutskommuniké för helår 2019 offentliggörs 12 februari 2020, klockan 08:30.

Årsredovisningen för verksamhetsår 2018 avses publiceras vecka 16, 2019.

Aktivitetskalender

FÖRETAGSPRESENTATIONER
Crunchfish presenterar bolaget på AR-kväll, platsen är Media Evolution City (Multirummet), Stora Varvsg. 6A, Malmö, 22 maj kl. 18:00.
Övriga bolag är bla Bublar och Realfiction. Arrangör är fondbolaget ARScandinavia.
Anmälan sker senast 20 maj till: event@arscandinavia.se
Styrelseordförande Joachim Samuelsson kommer presentera Crunchfish på Aktiespararnas heldags-event Småbolagsdag på Hotel Sheration i Stockholm 3 juni, kl 09:20 – 09:50. Fri entré men Aktiespararna kräver en föranmälan. Presentationen filmas och kommer att kunna ses live på Aktiespararnas webbplats samt finnas tillgänglig någon dag senare på crunchfish.com.