Finansiell kalender

  • Delårsrapport för januari – mars 2019 offentliggjordes 15 maj 2019, klockan 08:30 (se rapport).
  • Årsstämma hölls den 15 maj 2019, klockan 10:00, på Media Evolution City, Malmö (se kommuniké).
  • Halvårsrapport för januari – juni 2019 offentliggjordes 22 augusti 2019, klockan 08:30 (se rapport).
  • Delårsrapport för januari – september offentliggörs 14 november 2019, klockan 08:30 (se rapport).
  • Bokslutskommuniké för helår 2019 offentliggörs 12 februari 2020, klockan 08:30.

Årsredovisning för verksamhetsår 2018 publicerades den 16 april 2019 (se årsredovisning).

Aktivitetskalender

FÖRETAGSPRESENTATIONER
Crunchfish är löpande ute och presenterar bolaget på relevanta aktie- och investerarträffar. Håll utkik här för nästa möjlighet att möta oss.