Finansiell kalender

  • Bokslutskommuniké för helår 2017 offentliggörs 13 februari 2018, klockan 08:30.
  • Årsredovisning för 2017 avses att publiceras under vecka 15, 2018
  • Delårsrapport januari – mars 2018 offentliggörs 8 maj 2018, klockan 08:30.
  • Årsstämma 2018 hålls 8 maj. Tid och plats meddelas senare.
  • Halvårsrapport januari – juni 2018 offentliggörs 24 augusti 2018, klockan 08:30.
  • Delårsrapport juli – september 2018 offentliggörs 15 november 2018, klockan 08:30.

Aktivitetskalender

15 februari 2018 – Crunchfish presenterar hos Erik Penser Bank
Crunchfishs VD Joakim Nydemark håller en företagspresentation klockan 12, torsdagen den 15 februari 2018 hos Erik Penser Bank på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.
Anmälan sker via seminarium@penser.se senast måndagen den 12 februari. På grund av lokalens storlek är antal platser begränsade.

 

27 september 2018 – Crunchfish presenterar vid Aktiesparmöte i Lysekil
Crunchfish håller en företagspresentation torsdagen den 27 september 2018, klockan 18:30, hos Aktiespararna i Lysekil. Anmälan sker till Aktiespararna.