Finansiell kalender

  • Bokslutskommuniké för helår 2017 offentliggörs 13 februari 2018, klockan 08:30.
  • Ärenden till stämman – 20 mars 2018.  Aktieägare som önskar få ett beslutsärende behandlat på stämman ska anmäla detta skriftligen till styrelsen senast sju veckor före årsstämman.
  • Årsredovisning för 2017 avses att publiceras under vecka 15, 2018
  • Delårsrapport januari – mars 2018 offentliggörs 8 maj 2018, klockan 08:30.
  • Årsstämma 2018 hålls 8 maj. Tid och plats meddelas senare.
  • Halvårsrapport januari – juni 2018 offentliggörs 24 augusti 2018, klockan 08:30.
  • Delårsrapport juli – september 2018 offentliggörs 15 november 2018, klockan 08:30.

Aktivitetskalender

15 februari 2018 – Crunchfish presenterar hos Erik Penser Bank
Crunchfishs VD Joakim Nydemark håller en företagspresentation klockan 12, torsdagen den 15 februari 2018 hos Erik Penser Bank på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.
Anmälan sker via seminarium@penser.se senast måndagen den 12 februari. På grund av lokalens storlek är antal platser begränsade.

 

17 april 2018 – Crunchfish presenterar vid Aktiesparmöte i Lund
Crunchfish håller en företagspresentation tisdagen den 17 april 2018, klockan 18:30, hos Aktiespararna i Lund. Aktiesparträffen startar klockan 17:00 och anmälan sker till Aktiespararna.

 

11 juni 2018 – Crunchfish presenterar på AR-event
Crunchfish deltar tillsammans med andra noterade AR-bolag vid Aktiespararnas Småbolagsdag i Stockholm den 11 juni 2018. VD Joakim Nydemark presenterar bolaget. Aktiespararna kommer via sin webbkanal sända en paneldiskussion med medverkande AR-bolag.

 

27 september 2018 – Crunchfish presenterar vid Aktiesparmöte i Lysekil
Crunchfish håller en företagspresentation torsdagen den 27 september 2018, klockan 18:30, hos Aktiespararna i Lysekil. Anmälan sker till Aktiespararna.