Finansiell kalender

  • Bokslutskommuniké för helår 2017 offentliggörs 13 februari 2018, klockan 08:30.
  • Ärenden till stämman – 20 mars 2018.  Aktieägare som önskar få ett beslutsärende behandlat på stämman ska anmäla detta skriftligen till styrelsen senast sju veckor före årsstämman.
  • Årsredovisning för 2017 avses att publiceras under vecka 15, 2018
  • Delårsrapport januari – mars 2018 offentliggörs 8 maj 2018, klockan 08:30.
  • Årsstämma 2018 hålls 8 maj. Tid och plats meddelas senare.
  • Halvårsrapport januari – juni 2018 offentliggörs 24 augusti 2018, klockan 08:30.
  • Delårsrapport juli – september 2018 offentliggörs 15 november 2018, klockan 08:30.

Aktivitetskalender

27 augusti 2018 – Crunchfish presenterar vid AR-möte i Stockholm
Crunchfish håller en företagspresentation, tillsammans med AR-bolagen XmReality och Bublar Group måndagen den 27 augusti 2018, klockan 17,00 på Operaterassen i Stockholm. Värd är Aktiespararna. Anmälan sker till Aktiespararna.
Se en filmad version av Crunchfishs presentation:
https://bit.ly/2PfkKlc

13 september 2018 – Crunchfish deltar vid Redeye Investor After Work på Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskölds Torg 2, mellan kl 18:00-20:00.
Mötet innehåller sex företagspresentationer där Crunchfishs VD presenterar bolaget ca kl 19:20.

Eventet kommer att livesändas. För att följa livesändningen behöver deltagare vara inloggad via nedanstående länk https://www.redeye.se/live/iaw-13-sep

20 september 2018 – Crunchfish deltar vid Redeye Investor After Work på Elite Park Avenue,
Kungsportsavenyn 36, Göteborg, mellan kl 17:30-20:00. Anmälan sker till Redeye.

24 september 2018 – Crunchfish deltar, tillsammans med XmReality och Bublar Group, vid Redeyes AR-event i Stockholm mellan kl 10:00-12:00.
Anmälan sker till Redeye.

25 september 2018 – presenterar VD Joakim Nydemark Crunchfish vid Redeye Investor After Work, klockan , 17:30-20:00, tillsammans med fyra andra bolag. Mötet live-sänds via Redeyes webbplats och äger rum i deras lokaler, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. Anmälan sker till Redeye.

26 september 2018 – Crunchfish deltar och presenterar vid Aktiedagen i Malmö.
Mötet hålles på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8. Företaget håller en företagspresentation klockan 16:00.

27 september 2018 – Crunchfish presenterar vid Aktiesparmöte i Lysekil
Crunchfish håller en företagspresentation torsdagen den 27 september 2018, klockan 18:30, hos Aktiespararna i Lysekil. Anmälan sker till Aktiespararna.