Finansiell kalender

  • Bokslutskommuniké för helår 2017 offentliggörs 13 februari 2018, klockan 08:30.
  • Ärenden till stämman – 20 mars 2018.  Aktieägare som önskar få ett beslutsärende behandlat på stämman ska anmäla detta skriftligen till styrelsen senast sju veckor före årsstämman.
  • Årsredovisning för 2017 avses att publiceras under vecka 15, 2018
  • Delårsrapport januari – mars 2018 offentliggörs 8 maj 2018, klockan 08:30.
  • Årsstämma 2018 hålls 8 maj. Tid och plats meddelas senare.
  • Halvårsrapport januari – juni 2018 offentliggörs 24 augusti 2018, klockan 08:30.
  • Delårsrapport juli – september 2018 offentliggörs 15 november 2018, klockan 08:30.

Aktivitetskalender

27 september 2018 – Crunchfish presenterar vid Aktiesparmöte i Lysekil
Crunchfish håller en företagspresentation torsdagen den 27 september 2018, klockan 18:30, hos Aktiespararna i Lysekil. Anmälan sker till Aktiespararna.