Kontakt

Investerarkontakt

ir@crunchfish.com

Joakim Nydemark, VD
Telefon: +46 706 351 609
joakim.nydemark@crunchfish.com

Joachim Samuelsson, Arbetande styrelseordförande
Telefon: +46 708 464 788
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Information från Crunchfish

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22, Malmö
Telefon: +46 40 615 14 10
ca@sedermera.se
www.sedermera.se