Kontakt

Investerarkontakt

ir@crunchfish.com

Joakim Nydemark, VD
Telefon: +46 706 351 609
joakim.nydemark@crunchfish.com

Joachim Samuelsson, Arbetande styrelseordförande och VD i samägda bolaget Blippit AB
Telefon: +46 708 464 788
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Information från Crunchfish

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
Telefon 040-200 250
ca@vhcorp.se
www.vhcorp.se