Ledning

Joachim Samuelsson

VD i Crunchfish AB (publ) sedan 2020, styrelseledamot Crunchfish AB (publ) sedan 2012 och tidigare arbetande styrelseordförande Crunchfish AB (publ) 2012-2020. Född 1965.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör i industriell ekonomi, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Joachim Samuelsson är serieentreprenör sedan 1996 med framgångsrika engagemang i ComOpt AB, Actix Ltd och Biomain AB. Joachim har eller har haft ideella engagemang inom ungt entreprenörskap, en stor fotbollsförening och flera affärsnätverk. Han har arbetat flera år i internationella tekniska och marknadsföringsroller inom Ericsson under 1989–1996 och är en teknologipionjär med ett tjugotal patent inom Crunchfishs samtliga lösningsområden.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Crunchfish Proximity AB och Crunchfish Gesture Interaction AB, CO Holding in Helsingborg AB, Femari Invest AB, Pej AB och Spinrock AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): VD för Crunchfish Proximity AB. Verkställande direktör i Blippit AB.

Innehav i Crunchfish AB: 7 500 000 aktier och 250 000 optioner av serie 2020/2024.

Joakim Nydemark

COO för Crunchfish AB (publ) sedan 2020, VD för Crunchfish AB (publ) under 2012-2020, styrelsesuppleant i Crunchfish Proximity AB. Född 1971.

Utbildning och erfarenhet:

Civilingenjörsexamen, Lunds tekniska högskola. Joakim Nydemark har mer än 20 års erfarenhet av organisationsutveckling och försäljning i såväl VD-roller som exekutiva säljroller. Joakim har ett flertal styrelseuppdrag och har lång internationell erfarenhet genom etablering av lokala kontor i bland annat Beijing, Seoul och San Francisco.

Pågående uppdrag:

Styrelseledamot i Hoodin AB, IMINT Image Intelligence AB och Nydemark JOIS AB. Styrelsesuppleant i Blippit AB och Crunchfish Proximity AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): –

Innehav i Crunchfish AB: 200 000 teckningsoptioner av serie 2018/2022.

Patrik Lindeberg

Vice President Global Sales för Crunchfish AB (publ) och VD för Crunchfish Proximity AB sedan 2020. Född 1973.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola och National University of Singapore. Lång erfarenhet inom både kommersiella och tekniska ansvarsområden, bland annat som COO och CTO för Precise Biometrics, och som COO på Zaplox.

Pågående uppdrag: Inga utöver sina roller på Crunchfish.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): COO Zaplox AB och COO Precise Biometrics AB

Innehav i Crunchfish AB: 0 aktier och 50 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024.

Paul Cronholm

Grundare och CTO för Crunchfish AB (publ) sedan 2010. Född 1971.

Utbildning och erfarenhet: Masterexamen inom teoretisk fysik från Lunds Universitet. Teoretisk fysiker i Lund inom området komplexa datasimuleringar och mer än femton års erfarenhet som senior software designer och projektledare inom projekt som implementerat mobilt internet kring WAP, 3G och DVB-H. Teknologipionjär med ett tjugotal patent inom Crunchfishs lösningsområden.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Waterx AB. Innehavare av enskilda firman Huggskot invest.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i HappyBass AB.

Innehav i Crunchfish AB: 1 093 000 aktier och 40 000 teckningsoptioner av serie 2018/2022.

Johan Kling

CFO sedan 2016. Född 1975.

Utbildning och erfarenhet: Magisterexamen Jönköping International Business School. Auktoriserad revisor sedan 2006 och medlem i FAR. Över tjugo års erfarenhet av revision och ekonomiska konsultationer inom ett antal olika branscher.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Moore Stephens Malmö AB och Johan Kling Revision AB. Särskild delgivningsmottagare i CloudFinder Sweden AB. Styrelsesuppleant i Aragosta AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Fragola AB

Innehav i Crunchfish AB: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.

Linda Kronby

Senior Business Developer sedan 2020 och verkställande direktör i Blippit AB sedan 2021. Född 1973.

Utbildning och erfarenhet: Bachelor of Business and Administration, Pacific Lutheran University. Linda Bennett Kronby har över 15 års erfarenhet av mjukvaruprodukter och inom tjänster i rådgivande och kommersiella roller, både i Sverige och internationellt.

Pågående uppdrag: Inga utöver sin roll på Crunchfish.

Innehav i Crunchfish AB: 0 aktier och 50 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024.

Vijay Raghunathan

Crunchfish India Head sedan 2019. Född 1966.

Utbildning och erfarenhet: MBA, Indian Institute of Management. Vijay Raghunathan har över 27 års erfarenhet av betalningsindustrin från bolag som American Express och Standard Chartered Bank. Vijay är sedan år 2014 entreprenör och arbetar med presentkortslösningar för bolag som Google Pay, Uber, Microsoft, med flera. Han har varit medlem av Payments Council of India i över tio år och har därutöver varit engagerad ideellt inom den sociala sektorn under de senaste tio åren.

Pågående uppdrag: VD för pGenie India Pvt Ltd.

Innehav i Crunchfish AB: 0 aktier och 50 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024.

Ulf Rogius Svensson

IR & Marketing Manager sedan 2020. Född 1989.

Utbildning och erfarenhet: Fil.kand inom strategisk kommunikation, Lunds universitet. Ulf Rogius Svensson har under de senaste fyra åren arbetat med aktiemarknadskommunikation på Sedermera Fondkommission, i vilken roll han har arbetat med kommunikation och marknadsföring i samband med ett stort antal börsnoteringar, företrädesemissioner och andra typer av transaktioner. Han har även varit rådgivare till noterade bolag inom aktiemarknads- och investerarrelaterade frågor, däribland delårsrapportering, regelverksfrågor, pressmeddelanden och investerarträffar.

Pågående uppdrag: Inga utöver sin roll på Crunchfish.

Innehav i Crunchfish AB: 0 aktier och 6 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024.

Daniel Milesson

Utvecklingschef Crunchfish Gesture Interaction AB sedan 2018. Född 1976.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Har arbetat med mjukvaruutveckling i femton år i olika roller som bland annat utvecklingschef, CTO och produktionschef. Tidigare erfarenheter inkluderar arbete med Mionix AB, BlackBerry Inc. och TAT the Astonishing Tribe.

Pågående uppdrag: Inga utöver sin roll på Crunchfish.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): 

Innehav i Crunchfish AB: 40 000 teckningsoptioner av serie 2018/2022.