Om Crunchfish

Regulatory information is currently only available in Swedish. Non-regulatory news in English is found here.

Crunchfish erbjuder nya förutsättningar för m-handel och AR-interaktion inom industrin

Crunchfish bildades 2010 och har sedan starten fokuserat på interaktion mellan människa och maskin. Företagets geststyrningsteknologi, som idag finns installerad i miljontals smarta telefoner, gör det möjligt att styra funktioner med handgester. Företagets andra teknologi, Crunchfish Connected ARTM, är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Crunchfishs teknologier adresserar de nya interaktionsbehov som uppstår i det paradigmskifte som AR/VR innebär.

Crunchfish Connected AR™ och m-handel

Crunchfish Connected AR™digitaliserar omgivningen runt en människa eller maskin, vilket skapar nya interaktionsmöjligheter för m-handel, m-legitimation och sociala applikationer. Inom m-handel möjliggör företaget enkel och säker närhetsbaserad mobilbetalning. Betalningsprocessen kan initieras utan samspel med mobilen, som endast måste vara i närheten av betalningsterminalen. Denna närhetsbaserade betalningslösning är också säkrare än något alternativ eftersom ingen känslig betalningsinformation överförs lokalt eller exponeras i kortterminalen.

Teknologin möjliggör också närhetsbaserad marknadsföring i butik eller mellan människor. Detta skapar nya möjligheter till personlig service och merförsäljning, samt stöd för kuponghantering och lojalitetsprogram.

Kunder
Inom m-handel adresserar företaget stora butikskedjor med egna mobila plånböcker, nationella branschorganisationer som vill sänka kostnaderna för handeln i landet och minska beroendet av dagens betalningsaktörer, samt alla typer av applikationsbolag som erbjuder eller vill erbjuda m-handelsapplikationer.

Marknad
Antalet användare av närhetsbaserade mobilbetalningar förväntas enligt Ovums prognos mer än fördubblas varje år från 2016 till 2019, för att då överstiga en miljard användare globalt. 2020 förutspår WorldPay att mobilbetalningarna är fler än kortbetalningarna. Kortbetalningar sker i huvudsak på plats ute i handeln och det är dessa transaktioner som blir närhetsbaserade mobila betalningar i framtiden.

Geststyrningsteknologi för företag och industri

Crunchfish utvecklar mjukvara som gör det möjligt att med handgester styra och interagera med AR-glasögon och andra mobila enheter. En användare av AR-glasögon kommer ständigt att möta situationer där traditionella interaktionsmetoder är otillräckliga, och där geststyrning blir det naturliga och effektiva alternativet. Crunchfish och ledande opinionsbildare inom branschen är eniga om att geststyrning kommer utgöra en av de dominerande interaktionsmetoderna inom AR.

Företagets andra teknologi, Crunchfish Connected AR™, möjliggör kontextuell medvetenhet som möjliggör en skräddarsydd och individanpassad kommunikation, där maskinen känner av vem som är i dess närhet, vilket radikalt minskar antal nödvändiga kommandon för att lösa en uppgift. Detta ökar i sin tur effektiviteten i den geststyrda interaktionen.

Kunder
Crunchfish erbjuder företagets patenterade teknologier till tillverkare av AR-glasögon, leverantörer av AR-mjukvara samt systemintegratörer, vilka i sin tur adresserar slutanvändarna vilka utgörs av företag inom industri, logistik och sjukvård.

Marknad
AR-glasögon kommer att förändra arbetsprocesserna inom industrin under de närmaste två till fem åren. Drivkraften för förändringsprocessen är de betydande effektivitetsvinster som AR-tekniken möjliggör. Marknadsundersökningsföretaget Tractica förutspår att den globala marknaden för smarta AR-glasögon kommer att växa från 150,000 sålda enheter år 2016 till närmare 23 miljoner sålda enheter år 2022.

Malmöbaserade Crunchfish är representerade i USA och Kina samt sedan 2016 noterat vid Nasdaq First North.

Läs mer om Crunchfishs erbjudanden i företagets delårsrapport juli – september 2017.

Crunchfishs AR-teknologier uppmärksammade i brittisk industri-TV

I en intervju i British Telecom TV berättar Crunchfishs styrelseordförande Joachim Samuelsson om hur företaget digitaliserar närheten med teknik som möjliggör geststyrning i AR och VR och med Crunchfish Connected ARTM-teknik för m-handel och sociala applikationer.

Intervjun på 8 minuter gjordes nyligen på konferensen Internet Banking & Payments 2017 i London, där Joachim Samuelsson tillsammans med partners var huvudtalare vid konferensens öppnande.

Crunchfish hos Aktiespararna

VD Joakim Nydemark presenterar bolaget på Stora Aktiedagen i Göteborg den 28 november 2017.

Intervju med Crunchfishs styrelseordförande

Ekonomijournalisten Lennart Ekdal intervjuar Crunchfishs styrelseordförande Joachim Samuelsson om hur Crunchfish utmanar Apple Pay.