Crunchfish erbjuder nya förutsättningar för m-handel och AR-interaktion inom industrin

Crunchfish bildades 2010 och har sedan starten fokuserat på interaktion mellan människa och maskin. Företagets geststyrningsteknologi, som idag finns installerad i miljontals smarta telefoner, gör det möjligt att styra funktioner med handgester. Crunchfishs mobila närhetsteknologi är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Crunchfishs teknologier adresserar de nya interaktionsbehov som uppstår i det paradigmskifte som AR/VR innebär.

Crunchfish är baserat i Malmö och finns representerade i USA och Kina samt är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Noterade Crunchfish AB (publ) äger 100% av dotterbolaget Crunchfish Proximity AB, som i sin tur äger 50% av Blippit AB. ClearOn äger resterade 50% i Blippit. DLF äger 100% av ClearOn. Besök gärna www.blippit.com

 

Crunchfishs mobila närhetsteknologi och m-handel

Crunchfish digitaliserar omgivningen runt en människa eller maskin, vilket skapar nya interaktionsmöjligheter för m-handel, m-legitimation och sociala applikationer. Inom m-handel möjliggör företaget enkel och säker närhetsbaserad mobilbetalning. Betalningsprocessen kan initieras utan samspel med mobilen, som endast måste vara i närheten av betalningsterminalen. Denna närhetsbaserade betalningslösning är också säkrare än något alternativ eftersom ingen känslig betalningsinformation överförs lokalt eller exponeras i kortterminalen.

Teknologin möjliggör också närhetsbaserad marknadsföring i butik eller mellan människor. Detta skapar nya möjligheter till personlig service och merförsäljning, samt stöd för kuponghantering och lojalitetsprogram.

Kunder
Inom m-handel adresserar företaget stora butikskedjor med egna mobila plånböcker, nationella branschorganisationer som vill sänka kostnaderna för handeln i landet och minska beroendet av dagens betalningsaktörer, samt alla typer av applikationsbolag som erbjuder eller vill erbjuda m-handelsapplikationer.

Marknad
Antalet användare av närhetsbaserade mobilbetalningar förväntas enligt Ovums prognos mer än fördubblas varje år från 2016 till 2019, för att då överstiga en miljard användare globalt. 2020 förutspår WorldPay att mobilbetalningarna är fler än kortbetalningarna. Kortbetalningar sker i huvudsak på plats ute i handeln och det är dessa transaktioner som blir närhetsbaserade mobila betalningar i framtiden.

Crunchfishs AR-erbjudande för industrin

Crunchfish har ett unikt interaktionserbjudande för AR inom industrin. Henrik Winberg, säljchef och Daniel Milesson, utvecklingschef, berättar hur AR-glasögon och andra mobila enheter kan styras med handgester. De förklarar också hur företagets mobila närhetsteknologi skapar en kontextuell medvetenhet som möjliggör en skräddarsydd och individanpassad kommunikation, där maskinen känner av vem som är i dess närhet och kan dela relevant information.

Geststyrningsteknologi för företag och industri

Crunchfish utvecklar mjukvara som gör det möjligt att med handgester styra och interagera med AR-glasögon och andra mobila enheter. En användare av AR-glasögon kommer ständigt att möta situationer där traditionella interaktionsmetoder är otillräckliga, och där geststyrning blir det naturliga och effektiva alternativet. Crunchfish och ledande opinionsbildare inom branschen är eniga om att geststyrning kommer utgöra en av de dominerande interaktionsmetoderna inom AR.

Företagets mobila närhetsteknologi möjliggör kontextuell medvetenhet som möjliggör en skräddarsydd och individanpassad kommunikation, där maskinen känner av vem som är i dess närhet, vilket radikalt minskar antal nödvändiga kommandon för att lösa en uppgift. Detta ökar i sin tur effektiviteten i den geststyrda interaktionen.

Kunder
Crunchfish erbjuder företagets patenterade teknologier till tillverkare av AR-glasögon, leverantörer av AR-mjukvara samt systemintegratörer, vilka i sin tur adresserar slutanvändarna vilka utgörs av företag inom industri, logistik och sjukvård.

Marknad
AR-glasögon kommer att förändra arbetsprocesserna inom industrin under de närmaste två till fem åren. Drivkraften för förändringsprocessen är de betydande effektivitetsvinster som AR-tekniken möjliggör. Marknadsundersökningsföretaget Tractica förutspår att den globala marknaden för smarta AR-glasögon kommer att växa från 150,000 sålda enheter år 2016 till närmare 23 miljoner sålda enheter år 2022.


Crunchfish i Digitalpodden

“Med Blippit kommer mobila betalningar att slå igenom på allvar” – Mer om Crunchfishs intressebolag Blippit och Blippits nya infrastruktur för mobil checkout i handeln.

“Blippit är en avgörande affär och intäkterna från Blippit ligger mer i närtid” – Mer om Blippits affärsmodell samt planerade utrullning på marknaden.

“Blippbara kuponger gör det möjligt att lösa in flera kuponger med ett enda blipp” – Mer om Blippit och hur blippbara kuponger gör att du sparar pengar i kassan.

“Vi är integrerade i praktiskt taget alla stora tillverkares AR-glasögon” – Mer om Crunchfishs geststyrning och hur den används.

Crunchfish presenterar på Småbolagsdagen 2019

Styrelseordförande Joachim Samuelsson presenterar Crunchfish på Aktiespararnas Småbolagsdagen den 3 juni 2019.

Framtidens betalningslösning

I samband med Aktiespararnas Småbolagsdagen den 3 juni 2019 intervjuades Crunchfishs styrelseordförande tillika Blippits VD Joachim Samuelsson kring Crunchfishs verksamhet, framtidens betalningslösningar och Blippits mobila checkout-lösning.

Investerarträff hos Crunchfish i mars 2019

Styrelseordförande och VD i Blippit AB Joachim Samuelsson och Henrik Winberg, försäljningsansvarig för geststyrningen och medlem av ledningsgruppen, presenterar Crunchfish på investerarträff i företagets lokaler måndagen den 18 mars 2019.

AR-bolag slår larm: Svenska företag är för försiktiga

AR är en viktig del av digitaliseringen för företag och industri, är Sverige är på väg att missa tåget? Läs mer i följande debattartikeln publicerad i ComputerSweden IDG.

Kort introduktion till Augmented Reality

Varför är AR något som berör oss alla och hur kommer det påverka näringslivet framöver? AR-experten Eva Kindlundh ger en kort introduktion till AR på Aktiespararnas AR-event 27 augusti i Stockholm. Crunchfishs presentation på AR-eventet finner du här.

När lyfter AR-marknaden?

I en paneldebatt på Aktiespararnas event Småbolagsdagen 11 juni, diskuterar Crunchfishs VD Joakim Nydemark AR-marknaden tillsammans med Magnus Granqvist, VD på Bublar och Johan Castevall, VD på XMReality.