Crunchfish ingår förnyat avtal med OPPO

december 29, 2020|

Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att bolaget ingått ett tilläggsavtal med mobiltelefontillverkaren OPPO, som innebär att OPPO tillsammans med flera systerbolag kommer använda Crunchfishs mjukvara för geststyrning i kommande mobiltelefonmodeller. Det nya avtalet löper till december 2022 och inkluderar en licens för användning av fördefinierade gester inom specifika applikationsområden. Det garanterade ordervärdet är $250,000 USD med en affärsmodell som medger högre belopp under avtalstiden.

Det nya avtalet innebär att många av OPPO:s kommande telefonmodeller kommer med Crunchfishs mjukvara för geststyrning under kommande år. Avtalet består av både licens- och supportkomponenter och löper till december 2022.

”Det känns väldigt roligt att kunna meddela att vi återigen fått förnyat förtroende från OPPO och deras systerbolag, att leverera mjukvara för geststyrning till deras mobiltelefonplattformar. Samarbetet med OPPO går närmare 7 år tillbaka i tiden, vilket visar på såväl långsiktighet och stort förtroende för oss som leverantör som kvalitet i våra geststyrningsteknologier. OPPO är en mycket strategisk kund då de utöver att vara en av Kinas största mobilleverantörer, även är aktiva inom AR-glasögon till konsumentmarknaden – den marknad där de största affärsmöjligheterna för geststyrning inom AR kommer att finnas framöver”, säger Joakim Nydemark, COO på Crunchfish och VD för Crunchfish Gesture Interaction AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Nydemark, COO på Crunchfish och VD för Crunchfish Gesture Interaction AB
+46 706 35 16 09

joakim.nydemark@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05

ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2020.

Ladda ner som PDF