Blippit presentation a la Pecha Kucha, vilket innebär 20 bilder där varje bild visas exakt 20 sekunder. Presentatör är Blippits VD Joachim Samuelsson, tillika styrelseordförande i Crunchfish. Presentationen hölls 15 maj 2019 på Mind Park i Helsingborg.