Crunchfish signerar avtal om fortsatt samarbetet med mobiltelefontillverkaren OPPO. Inom ramen för ett nytt avtal kommer OPPO tillsammans med flera systerbolag att använda Crunchfishs mjukvara för geststyrning i kommande mobiltelefonmodeller. Avtalet löper till och med december 2021 och inkluderar en licens för användning av fördefinierade gester inom specifika applikationsområden. Det garanterade ordervärdet är $250,000 USD med en affärsmodell som medger högre belopp under avtalstiden.

Det nya licensavtalet innebär att ett flertal av OPPO:s nya telefonmodeller kommer med Crunchfishs mjukvara för geststyrning under kommande år. Avtalet består av både licens- och supportkomponenter och löper till och med december 2021.

”Samarbetet med OPPO är inte bara en bekräftelse på vår teknologis kvalitet utan är även strategiskt viktigt för oss. Företag som OPPO är aktiva inom AR och kommer framöver att spela en central roll som leverantörer av AR-glasögon till slutkonsument. OPPO är en av de ledande aktörerna med en produktinriktning som ligger i linje med hur vi ser på marknaden och vi är därför väldigt glada över det fortsatta förtroendet som leverantör” säger Joakim Nydemark, VD på Crunchfish.

För mer information kontakta:
Joakim Nydemark, VD Crunchfish
+46 706 35 16 09
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 december 2019.

Om Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish AB (”Crunchfish”) utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.