Cash is king of digital payments

december 3, 2020|

Kontanter är det bästa betalmedlet. De fungerar alltid, är lätta att hantera och skyddar den personliga integriteten. Dessa egenskaper måste värnas när kontanterna blir digitala. Förändringen kommer gå fort eftersom digitala kontanter kommer att finnas i alla mobila plånböcker framöver.

Torghandel i Malmö. Crunchfishs digitala kontanter erbjuder mobila plånböcker och betalningsrälsar samma enkelhet, stabilitet och personliga integritet som fysiska kontanter.

Digital betalning finns i olika former. Kortbetalningar konkurrerar med mobila plånböcker där pengar överförs omedelbart mellan konton. Parallellt utreder riksbanker världen över hur landets kontanter skall digitaliseras. Gemensamt för de olika betalmetoderna är att de är beroende av uppkoppling för att fungera.

– För att transaktioner ska ske flexibelt, säkert och omedelbart måste man släppa kravet på uppkoppling, och istället eftersträva den position som kontanter har haft. För att efterlikna dem krävs ett radikalt nytänk och ny teknologi. Crunchfish har lösningen för digitala kontanter och erbjuder dem till både mobila plånböcker och även rälsarna för betalningar, säger Joachim Samuelsson, vd på Crunchfish.

Integration direkt med rälsen
Crunchfish digitala kontanter kan integreras med mobila plånböcker eller direkt med rälsen för digital betalning. Det skapar enorm skalbarhet eftersom alla mobila plånböcker som använder sig av betalningsrälsen får samtidig användning av digitala kontanter. För kortinfrastrukturen innebär Crunchfishs digitala kontanter en annan stor fördel eftersom de frigör dem från begränsningen av att handlaren måste ha en kortterminal. Integrationen sker med Crunchfishs räls för offlinebetalningar. Samma integration är också möjlig för Riksbankers räls för digital valuta för att den skall kunna användas även när nätet eller någon betaltjänst ligger nere.

– När det gäller säkerhet används samma beprövade teknologi som vid tokeniserade kortbetalningar där transaktionerna signeras digitalt från ett säkert utrymme i betalappen. Debitering sker mot ett saldo i mobilen och är därför garanterad trots att mottagaren är offline när betalningen verifieras. Betalningen är öronmärkt för mottagaren och överförs via QR, NFC eller BLE och verifieras av mottagaren antingen i mobilen, kortterminalen eller direkt i kassan. Transaktionerna – som sparas av båda parter – kan även regleras vid ett senare tillfälle när någon av parterna går online, fortsätter Joachim Samuelsson.

Integration med betalningsrälsarna för riksbanksvaluta (CBDC) och kortinfrastrukturen EMV. Crunchfishs räls för offlinebetalningar med digitala kontanter kan integreras med vilken betalräls som helst.

Digitala kontanter ny standard
Digitala kontanter överförs friktionsfritt och omedelbart eftersom de är oberoende av allt som kan strula online.

– Crunchfish vision är att vi kommer att fortsätta betala med kontanter, fast i digital form. Endast om man behöver tillgång till mer pengar än vad som finns i den mobila plånboken behöver man koppla upp sig, avslutar Joachim Samuelsson.

Joachim Samuelsson, vd på Crunchfish, serieentreprenör och teknikpionjär

FAKTA OM CRUNCHFISH – crunchfish.com
Crunchfish utvecklar globalt skalbara lösningar för digitala kontanter som är robusta eftersom alla risker med driftstopp och störningar online elimineras. Crunchfish är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016.

Ladda ner som PDF