Crunchfish minskar matsvinnet genom dynamisk prissättning

2020-11-06|

Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att bolaget ökar sin satsning på sitt koncept för dynamisk prissättning av en vara, baserad på varans individuella egenskaper som exempelvis bäst-före-datum eller batchnummer, för att minska matsvinnet. Lösningen bygger på GS1 Digital Link (https://gs1.se/en/standards-and-services/gs1-digital-link/) och är baserad på en metod för vilken Crunchfish under 2020 erhållit ett svenskt patent (https://www.crunchfish.com/investors/pressmeddelanden/crunchfish-erhaller-forhandsbesked-om-svenskt-patent-for-automatiserad-individuell-prissattning-baserad-pa-varors-individuella-produktinformation/).

 

 

För dagligvarubranschen är hållbarhetsmålen högt på agendan. I strategin hos stora aktörer som t.ex. ICA, Coop och Axfood ska det göras enklare för konsumenter att göra hållbara eller mer medvetna val i butik. Intresset för just denna lösning som en del har visat sig stort hos flera aktörer aktiva inom dagligvaror men också företag som erbjuder tjänster i närliggande branscher med liknande mål och utmaningar.
 

I syfte att undersöka huruvida matsvinnet som uppstår i butiksledet kan minskas om priset sänks på produkter som närmar sig bäst-före-datum, avser Crunchfish att tillsammans med utvalda aktörer inom dagligvarusektorn genomföra proof-of-concept-tester i butik. Crunchfishs lösning för dynamisk prissättning skiljer sig från hur man idag manuellt arbetar med rabatter, genom att justeringen av varornas prissättning istället sker kontinuerligt och automatiskt i butikernas affärssystem baserat på den utökade varuinformation som GS1 Digital Link erbjuder. Med modern produktmärkning enligt den nya GS1 Digital Link-standarden kan en individuell vara märkas med information om var, när och hur den tillverkades.

Som bolaget tidigare meddelat nyttjar Crunchfishs patent den individuella varuinformationen i GS1 Digital Link för att erbjuda konsumenten en förprogrammerad dynamisk rabatt som exempelvis kan bli större ju närmare en varas bäst före datum man är. Alternativt kan rabatten erbjudas enbart för varor som är tillverkade i en viss batch. Att det slängs stora mängder mat innebär stora kostnader och miljökonsekvenser och genom att engagera konsumenterna genom att ge en rabatt skapas ett kraftfullt verktyg för att minska problemet.

”Matsvinn är ett enormt problem idag – uppskattningsvis slängs mellan en tredjedel till hälften av all mat som produceras vilket naturligtvis är helt oacceptabelt. En bidragande orsak till detta är att konsumenter typiskt väljer den förpackning i butikshyllan som har längst hållbarhet och därmed väljer bort något äldre förpackningar. Detta är ett beteende som vi tror kan ändras genom att ge konsumenter en dynamisk rabatt för att välja varor med några dagar kortare hållbarhet, och är någonting som vi nu kommer att satsa på att kunna erbjuda genom vår patenterade lösning baserat på GS1 Digital Link.

Det finns flera positiva aspekter att tillämpa en dynamisk prissättning av varor – först och främst finns det en viktig klimataspekt eftersom vi tror att det väsentligt kommer att minska matsvinnet. Vidare finns en ekonomisk aspekt i det att konsumenter kommer kunna handla till större rabatter samtidigt som matvarukedjornas kostnader för matsvinn kommer att minska. Dessutom tror vi att konceptet på sikt kommer kunna breddas till flera andra branscher – till exempel säsongsbetonade branscher så som modeindustrin – och därför finns även en fin skalbarhet i konceptet utöver dagligvaruhandeln. Tillsammans med våra samarbetspartners ser vi en stor potential inom dynamisk prissättning; det är enligt mig ett riktigt spännande område som vi nu väljer att öka våra satsningar på” säger Linda Kronby, Senior Business Developer på Crunchfish.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linda Kronby, Senior Business Developer
linda.kronby@crunchfish.com
+46 702 66 42 05

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250. 

Ladda ner som PDF