Crunchfish möjliggör friktionsfri mobilbetalning även off-line

2020-01-30|

Detta är ett stort genombrott och har potential att förändra betalmarknaden globalt och accelerera övergången från kortbetalningar till realtidsbetalningar konto-till-konto eller från mobila plånböcker. Med denna patentsökta uppfinning kommer moderna digitala betaltjänster vara mycket mer robusta, eftersom interaktionen i betalningsögonblicket fungerar på samma sätt, oberoende av om betalaren och/eller mottagaren är off-line.

Digital betalning är sårbar. Alla har vi varit med om att inte kunna genomföra en transaktion. Detta kan bero på dålig internetaccess, avsaknad av mobiltäckning eller att hela betaltjänsten ligger nere. I utvecklingsländer med sämre IT-infrastruktur än vad vi är vana vid i Sverige är detta ett ännu större problem och troligen det största hindret för den fulla digitaliseringen av betalmarknaden som eftersträvas. 

Crunchfish adresserar detta problem genom att erbjuda friktionsfri mobilbetalning också i off-line läge. Betalningen fungerar även om varken betalaren eller mottagaren har access till nätet, har mobiltäckning eller är uppkopplad till betaltjänsten i molnet. Vi möjliggör detta genom att skilja på betalningen i butik och själva överföringen av pengarna i molnet. För att ha medel att använda off-line kan användare av betaltjänsten antingen reservera pengar på sitt konto, erbjudas kredit för off-line betalningar eller kanske själv göra ett digitalt kontouttag till egna appen på mobilen. Detta är den digitala motsvarigheten till att ta ut pengar i en bankomat och ha med sig kontanterna i plånboken. Här läggs digitala pengar i en mobil plånbok som kan användas som kontanter. Detta är även tänkt att kunna passa riksbankens planer på en värdebaserad e-krona.

Den patentsökta off-line betalningen fungerar lika bra för aBubbl, där mobilbetalningen görs direkt till en app på mottagarens mobil eller surfplatta, som för Blippit, där mobilbetalningen går via Blippits appterminal till en fysisk kassa i butik.

Figur 1: aBubbls arkitektur där Crunchfishs enda motpart är den digitala betaltjänsten. Detta möjliggör mycket snabb utrullning för aBubbl.

Figur 2: Blippits arkitektur där Blippit integreras i den digitala betaltjänsten och av kassaleverantören för plug-n-play av appterminalen hos handlaren.

Vid betalning signeras transaktionen digitalt av betalaren och den signeringen överförs lokalt till betalningsmottagaren, så att mottagaren har ett digitalt signerat åtagande, ungefär som en check med garanterad täckning. Om båda parter är off-line i betalningsögonblicket, kommer själva överföringen av pengar ske vid ett senare tillfälle när någon av parterna får nätaccess och tillgång till betaltjänstens back-end i molnet. Alla transaktioner loggas lokalt av både betalaren och mottagaren och uppdaterar båda parters digitala off-line saldo. I de fall när någon eller båda parterna är online, sker överföringen vid betalningsögonblicket. 

Det vanligaste sättet vid realtidsbetalningar att upplysa betalaren om vem som skall få betalt är att betalaren scannar en QR-kod som refererar till mottagaren. Det går även att inkludera beloppet i QR-koden med en så kallad dynamisk QR-kod som alltid måste visas på digital skärm. Har man varit i Kina eller Indien så lär man sig snabbt att scanna QR-koder vid betalning eftersom de finns överallt. Med QR-koder är kommunikationen alltid enkelriktad i riktning mot den enhet som scannar QR-koden. QR-koden är ju bara en bild och kan inte ta emot någon information. Detta i kontrast till den lokala två-vägskommunikation som Crunchfishs båda bluetooth-baserade mobilbetalningslösningar bygger på.

Detta ger stora fördelar och skapar enorma möjligheter för Crunchfish, i synnerhet på marknader där internetaccess och ibland även mobiltäckning är ett problem. Världens två största marknader för realtidsbetalningar, Kina och Indien, har dessa problem, men problematiken finns överallt och även i länder med relativt bra nätaccess. Eftersom QR-koder bara möjliggör kommunikation i en riktning lokalt, krävs nätaccess och kommunikation via betaltjänsten i molnet för både betalaren och mottagaren skall kunna digitalt registrera betalningen. Crunchfishs genombrottsuppfinning kompletterar eko-systemet för QR-koder eftersom betalningar kommer att kunna göras också om någon eller båda parter är off-line och då ändå upplevas som en helt vanlig realtidsbetalning.

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Blippit
+46 708 464 788
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Joakim Nydemark, VD Crunchfish
+46 706 35 16 09 
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020.

Om Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish AB (”Crunchfish”) utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

Ladda ner som PDF