Crunchfish offentliggör bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019

2020-02-12, 08:30

Crunchfish AB (”Crunchfish”) offentliggör idag bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet samt räkenskapsåret 2019. Rapporten finns tillgänglig som bilagt dokument samt på bolagets hemsida (www.crunchfish.com). Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

Koncernens siffror i korthet 2019-10-01 2019-12-31 2018-10-01 2018-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31
         
Omsättning (SEK) 5 526 211 2 132 707 14 564 834 3 509 946
Resultat före skatt (SEK) -4 191 996 -5 567 540 -24 000 506 -22 016 858
Resultat per aktie (SEK) -0,16 -0,26 -0,97 -1,30
Soliditet (%) 84,5 86,3 84,5 86,3
Kassa vid periodens utgång (SEK) 13 180 571 21 362 235 13 180 571 21 362 235

VD Joakim Nydemark kommenterar

”2020 började på bästa tänkbara sätt genom vår lansering av interaktionslösningen aBubbl för mobilbetalning direkt mellan mobiler samt möjligheten att göra det även om både betalare och mottagare är off-line. Vidare har kassaleverantören EG Retails integrerat Blippit i sin betallösning, vilket öppnar upp en stor marknad i Sverige. Under kvartalet kom vi till avslut med kassaleverantören Tickster, som med sina kassasystem Blink och BoxPoint kommer bli först ut på marknaden med möjligheten att swisha med Blippit. Vi fick också vårt intäktsmässigt största kundavtal hittills signerat med OPPO avseende deras användning av vår geststyrningsteknologi.”

Väsentliga händelser under perioden

  • Blippit, delägt dotterbolag till Crunchfish Proximity, slutför framgångsrikt alla regulatoriska tester av appterminalen och äger därmed nu rätten att CE-märka appterminalen. CE-märkning berättigar till försäljning inom Europa. Sedan tidigare har bolaget även erhållit rätten att FCC- och Bluetooth-märka appterminalen. Den har även godkänts för USA och Indien.
  • Blippit ingår avtal med Tickster om integration och pilottester av Blippits appterminal med Ticksters kassasystem Blink och BoxPoint. Kassasystemen kommer bli första ut på marknaden med möjligheten att Swisha med Blippit. Tickster erbjuder kassasystem för att användas på evenemang av arrangörer inom musik, kultur och sport och används bland annat på Liseberg och under Vasaloppet.
  • Crunchfish anställer Patrik Lindeberg som Chief Operating Officer (COO). Patrik Lindeberg tillträdde tjänsten under januari 2020, som ett led i bolagets fortsatta tillväxt. Patrik kommer ingå i Crunchfishs ledningsgrupp och bland annat arbeta med bolagets produkter samt kund- och partnerrelationer.
  • Crunchfish signerar avtal om fortsatt samarbetet med mobiltelefontillverkaren OPPO. Inom ramen för ett nytt avtal kommer OPPO tillsammans med flera systerbolag att använda Crunchfishs mjukvara för geststyrning i kommande mobiltelefonmodeller. Avtalet löper till och med december 2021 och inkluderar en licens för användning av fördefinierade gester inom specifika applikationsområden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Crunchfish lanserar en ny Bluetooth-brygga baserad på sin mjukvaruteknologi, aBubbl, vilken möjliggör mobilbetalning direkt till en app på mottagarens mobil eller surfplatta. Detta är en betydande utökning av erbjudandet från enbart mobil betalning mot fysiska kassor, till att nu även stödja direktbetalning till handlares och även privatpersoners betalningsappar i mobil eller surfplatta, vilket inte minst är viktigt för den stora majoriteten av handlare i Indien.
  • EG Retail har integrerat Blippit i sin betallösning – Payment platform – och släppte den till marknaden i sin senaste produktrelease den 31 januari 2020. Blippit blir initialt tillgänglig för kunder som använder lösningen Fackta POS och kommer senare under 2020 införas i koncernens gemensamma plattform för alla kunder.
  • Crunchfish möjliggör friktionsfri mobilbetalning även off-line, vilket är ett stort genombrott och har potential att förändra betalmarknaden globalt och accelerera övergången från kortbetalningar till realtidsbetalningar konto-till-konto eller från mobila plånböcker. Med denna patentsökta uppfinning kommer moderna digitala betaltjänster vara mycket mer robusta.
  • Crunchfish erhåller patent för idén att komplettera signalstyrkemätning med annan närhetssensor, vilket skapar en robust blipp vid appterminalen.
  • Crunchfishs styrelse har föreslagit en extra bolagsstämma den 16 mars 2020, för att besluta om en företrädesemission, för att kunna accelerera produkt- och marknadssatsningen på interaktionslösningar för mobilbetalningar.

Videopresentation av bokslutskommunikén

Crunchfish har tillgängliggjort en videopresentation av bokslutskommunikén där VD Joakim Nydemark och styrelseordförande Joachim Samuelsson ger sin syn på det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019. Videopresentationen finns tillgänglig här: https://youtu.be/-n0dz4sm2k8

För mer information kontakta:
Joakim Nydemark, VD Crunchfish
+46 706 35 16 09
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020.

Ladda ner som PDF