Crunchfishs arbetande styrelseordförande ny VD i Crunchfishs helägda dotterbolag Crunchfish Proximity AB

2020-02-12, 10:30

Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att Joachim Samuelsson, arbetande styrelseordförande i Crunchfish och VD i bolagets delägda bolag Blippit, även tar över VD-rollen i bolagets helägda dotterbolag Crunchfish Proximity AB med omedelbar verkan. Crunchfish Proximity AB:s nuvarande VD Paul Cronholm fortsätter inom bolaget i sin roll som CTO och teknisk utvecklingsansvarig för Crunchfish Proximity.

Som en konsekvens av att Crunchfish Proximity lanserat och börjat marknadsföra aBubbl som en ny interaktionslösning för mobil betalning träder Joachim Samuelsson även in i rollen som VD. Joachim Samuelsson är även VD för Crunchfish Proximitys delägda dotterbolag Blippit som äger rätten att marknadsföra Blippit, Crunchfish Proximitys andra interaktionslösning för mobil betalning.

I Crunchfish innebär detta inte någon större förändring jämfört hur vi arbetar idag. Crunchfishs grundare Paul Cronholm fortsätter att leda den tekniska utvecklingen av interaktionslösningar för mobil betalning och Joachim Samuelsson har fortsatt fokus på att kommersialisera produkterna. Produktledningen av vad bolaget skall utveckla hanterar Paul och Joachim gemensamt.

För mer information kontakta:
Joakim Nydemark, VD Crunchfish
+46 706 35 16 09
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF