Crunchfishs Digital Cash i teknologipartnerprogram hos ledande internationell betalnätverk

2021-02-18|

Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar att bolagets Digital Cash lösningar har antagits i ett teknologipartnerprogram hos ett ledande internationell betalnätverk. Crunchfish kommer få tillgång till specifikationer och verktyg som möjliggör integration och certifiering i deras betalningsnätverk.

Crunchfishs patentsökta lösningar för Digital Cash bygger på en tvåstegsarkitektur för avveckling av digitala betalningar, först offline och därefter online. Crunchfish kommer att arbeta med lösningsarkitekter och få tillgång till specifikationer och verktyg som möjliggör utveckling, integration och certifiering av Digital Cash i betalnätverket. Crunchfish sponsras av betalnätverkets innovationsteam i Indien i detta program.

”Att bli inbjuden till detta partnerprogram är en viktig milstolpe för bolaget och ett bevis på Crunchfishs teknologihöjd. Digital Cash kommer vara en central del i morgondagens digitala betallösningar.”, säger Crunchfishs VD Joachim Samuelsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05

ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021.

Ladda ner som PDF