Patrik Lindeberg utses till VD för Crunchfish Proximity AB

december 17, 2020|

Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att Patrik Lindeberg utses till ny VD för dotterbolaget Crunchfish Proximity AB. Patrik Lindeberg innehar sedan tidigare även rollen som Vice President Global Sales för Crunchfish. Joachim Samuelsson, som tidigare varit VD för både Crunchfish Proximity AB och koncernen, kommer nu kunna lägga hela sin tid på arbetet som koncern-VD. Patrik Lindeberg tillträder sin nya roll med omedelbar verkan.

 

”Denna omorganisering är ytterligare ett led i vårt arbete att göra organisationen så effektiv, tydlig och ändamålsenlig som möjligt. Patrik har redan idag ett stort operativt ansvar i Crunchfish Proximity AB och det är därför helt naturligt att han axlar rollen som VD i dotterbolaget, vilket kommer att ge honom friare tyglar i hans dagliga arbete att leda och utveckla denna verksamhet. Dessutom kommer det att skapa mer tid för mig att fokusera på det övergripande strategiska arbetet att leda Crunchfish som koncern-VD, inte minst inom genombrottet för Digital Cash. Jag önskar Patrik stort lycka till i sin nya roll!”, kommenterar Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05

ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2020.

Ladda ner som PDF