Sista dag för handel i BTA

2020-05-04, 11:03

Mellan 30 mars – 14 april 2020 genomförde Crunchfish AB (”Crunchfish”) en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 24 MSEK efter emissionskostnader. Denna företrädesemission har nu registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i Crunchfishs betalda tecknade aktier (CFISH BTA) är torsdagen den 7 maj 2020. Stoppdag hos Euroclear är den 11 maj 2020 och aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 13 maj. Aktiekapitalet uppgår efter registrering av nyemissionen till 1 304 016,74 SEK, fördelat på totalt 28 348 190 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF