Varför måste bankernas infrastruktur förändras när kontanterna digitaliseras?

2021-04-23|

Nyckelscenen i filmen the Matrix är när Neo inser att han har ett val som illustreras av det röda och blå pillret. Hur kontanterna digitaliseras är det fundamentala valet för Riksbanker att fatta. – Antingen digitaliseras kontanter som en ny valuta som nyttjar existerande betalräls eller med ett nytt format som kräver stora investeringar av banksektorn, säger Joachim Samuelsson, vd på Crunchfish.

 
Crunchfishs vd Joachim Samuelsson visar att världens riksbanker har ett avgörande val med enorm påverkan på bankernas infrastruktur i landet.

Pengar finns i fyra format – två fysiska och två digitala. Riksbanken är utgivare av fysiska pengar i form av sedlar och mynt. Digitala pengar finns på bankkonton och utgör en fordran på banken snarare än på Riksbanken. Ett nytt digitalt format är krypto som varken garanteras av Riksbanker eller kommersiella banker, utan äktheten påvisas av en blockkedja av transaktioner. En drivande anledning till att Riksbanker vill digitalisera kontanterna är faran att internationella kryptovalutor kan komma att underminera landets valuta och möjligheterna för landet till penningpolitik.

– Digitala kontanter är varken digitala pengar eller kryptovalutor. Det som eftersträvas är de fysiska kontanternas unika egenskaper som betalmedel i digital form. De måste fungera offline och kunna godkännas omedelbart som betalning helt oberoende av nätuppkoppling. Människor måste fortsatt kunna vara privata med sina betalningar inom rimliga gränser. Banken behöver inte se alla transaktioner bara för att de är digitala. Digitala kontanter måste även vara extremt flexibelt, skalbart och interoperabelt med dagens betallösningar. Crunchfish har utvecklat en lösning som uppfyller allt detta, berättar Joachim Samuelsson stolt.

Crunchfish Digital Cash-plånbok xoxo.cash
Crunchfish kompletterar världens betaltjänster med Digital Cash-plånboken xoxo.cash, antingen på mobilen eller på kort. Den hanterar ett saldo offline som speglas i ett korresponderande och spärrat Digital Cash-konto online.

– I betalningsögonblicket skapas en digitalt signerad betalning som verifieras offline av den angivna mottagaren. Crunchfishs Digital Cash-betalningar kan liknas vid betalning med kontokort med skillnaden att kontot är spärrat för att garantera täckning när offlinebetalningen avvecklas, förklarar Joachim Samuelsson.

Det primära syftet med digitala kontanter är inte förvaring, utan att ersätta de fysiska kontanternas unika egenskaper som betalmedel. Det löser Crunchfishs patentsökta Digital Cash-lösning genom betalning i två steg. Först clearing offline i betalningsögonblicket och därefter avveckling när pengar flyttas mellan konton.

Ny valuta eller nytt format?
Världens Riksbanker har ett val. De kan antingen ge ut sina digitala kontanter som ny valuta som hanteras på existerande betalräls eller som ett nytt format som medför att bankernas infrastruktur måste uppgraderas för att hantera det nya formatet. Ett nytt format löser dock inte betalningar offline enligt ett staff memo från Sveriges Riksbank. Samtidigt förklarar VISA att offlinebetalningar kan erbjudas med betalning i två steg. Crunchfish Digital Cash-lösning behövs oavsett Riksbankernas val.

Crunchfishs tävlingsbidrag tillsammans med Swish till Post och Telestyrelsens innovationstävling visar att offlinebetalningar kan implementeras på kontobaserad räls. Då kan Digital Cash-plånboken även hantera Riksbankernas digitala kontanter eftersom det inte är någon teknisk skillnad huruvida Riksbanker eller kommersiella banker garanterar de digitala pengarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Om Crunchfish – crunchfish.com/digitalcash
Crunchfish är en teknisk pionjär inom digital betalning med patentsökt Digital Cash plånbok xoxo.cash som använder en betalprocess i två steg, först clearing offline följd av online settlement. Detta gör digital betalning robust och oberoende av nätet. Crunchfish är sedan 2016 noterade på Nasdaq First North Growth Market med huvudkontor i Malmö och med representation i Indien. 

 

Ladda ner som PDF