Crunchfish AB (publ) bokslutskommuniké 2016

2017-02-16, 09:16

Crunchfish positionerar sig inom AR/VR och fördjupar samarbetena inom geststyrning

I detta pressmeddelande finns Crunchfish AB:s bokslutskommuniké för 2016 bifogad i sin helhet.

Kvartal och år i korthet Q4 2016 (2015) Helår 2016 (2015)
Omsättning, TSEK:  2 009 (1 268) 2 690 (3 594)
Resultatet före skatt, TSEK: -3 341 (-3 114) -12 534 (-9 948)
Resultatet per aktie, SEK:  -0,25 (-2,92) -0,96 (-9,33)
Soliditet, %:  91,7 (63,5) 91,7 (63,5)
Förändring av likvida medel, TSEK 41 284 (-333) 39 348 (-20 760)

Väsentliga händelser under perioden

 • Crunchfish tecknade ett tilläggsavtal med kinesiska telefontillverkaren OPPO som löper under ett år med en förbetald licensavgift på 1,3 MSEK vilken intäktsfördes under kvartal fyra.
 • Bolaget tecknade sitt första kommersiella avtal inom AR avseende produkten aBubbl®. Avtalet har en löptid på två år med möjlighet till förlängning och avser en betallösning med intäkt i form av en del av transaktionsvolymen.
 • Crunchfish tecknade ett tilläggsavtal med telefontillverkaren TCL Communication. Avtalet avser en utökning av befintligt licensavtal och ger TCL rätten att under två år använda ytterligare gester i den globala telefonmodellen Alcatel Shine Lite.
 • Det första patentet inom AR beviljades i Sverige i november 2016. Crunchfish har totalt 51 aktiva patent och patentansökningar nationellt och internationellt varav 13 är unika innovationer inom AR kopplade till aBubbl®.
 • Crunchfish genomförde i november en ägarspridning genom att erbjuda allmänheten i Sverige möjligheten att teckna aktier i bolaget. Emissionen blev kraftigt övertecknad och den 11 november 2016 togs bolagets aktie upp för handel på Nasdaq First North. Emissionen ökade bolagets likvida medel med 54,2 MSEK.

Väsentliga händelser under året

 • Lenovo YOGA tab3 lanserades globalt under första kvartalet med geststyrning från Crunchfish.
 • Ett samarbete med Intel kring 3D sensorer inleddes under februari.
 • Bolaget erhöll sitt tionde svenska patent och sina tre första amerikanska inom geststyrning.
 • Vodafone lanserade under sommaren en ny premium mobiltelefonmodell, Smart Platinum 7, innehållande Crunchfishs teknologi.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Avantis Systems Ltd som erbjuder tekniklösningar till skolor, tecknade ett licensavtal för användning av bolagets geststyrningsteknik för VR-interaktion i sin utbildningsplattform classVR.com. Licensavtalet löper initialt under tre år med en royaltyintäkt per såld enhet och en direkt intäkt på €37 500.
 • Crunchfish erhöll ytterligare två patent inom förstärkt verklighet avseende sätt för aktiva mobilanvändare att upptäcka passiva användare som befinner sig i närheten. Patenten stärker de kommersiella förutsättningarna för affärsområdet Connect AR och företagets unika produkt aBubbl®.

För ytterligare information, kontakta: 

Joakim Nydemark, VD
ir@crunchfish.com
0706 351 609

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offe

Ladda ner som PDF