Crunchfish erhåller förhandsbesked om nytt amerikanskt patent för kassainteraktion med nedsläckta mobiler

2020-03-23, 14:35

Förenta staternas myndighet för patent och varumärken (USPTO) har lämnat förhandsbesked (Notice of Allowance) till Crunchfish om beviljande av patent 16473034 i USA för möjligheten att alltid kunna väcka iOS-användare med nedsläckta mobiler som befinner sig i närheten av varandra eller en kassaterminal med Blippits appterminal inkopplad. Patentskyddet gäller i USA till december 2036. Tidigare har motsvarande patent beviljats även i Sverige.

 

Crunchfishs interaktionslösningar aBubbl och Blippit innehåller båda ibeacon-teknologi som ursprungligen utvecklades för stationära Bluetooth-sändare med förmåga att kunna nå passiva mobilanvändare med skärmen i nedsläckt läge. Hur ofta passiva användare reagerar på en beacon-signal begränsas av operativsystemet för att undvika onödig batteriförbrukning. En passiv användare med nedsläckt mobil reagerar därför vanligtvis enbart när den hör en beacon-signal första gången och är därefter inte nåbar så länge den passive användaren stannar inom beacon-signalens räckvidd.

Patentet skyddar uppfinningen som möjliggör att en passiv iOS-användare alltid kan väckas. Det är viktigt för att alltid kunna erbjuda en robust interaktion med användare som har sina mobiler i nedsläckt läge. Ett användningsområde för denna uppfinning är inom mobil betalning för att förenkla och snabba upp kunders utcheckning, genom att nedsläckta mobiler i närheten av kassaterminalen alltid väcks när kassan slår ut ett köp till betalning. Då slipper kunden leta upp och öppna betalappen på mobilen utan istället komma direkt till dialogen för godkännandet av betalningen.

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, VD Crunchfish
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020.

Ladda ner som PDF