Crunchfish erhåller förhandsbesked om svenskt patent för automatiserad individuell prissättning baserad på varors individuella produktinformation

2020-06-23|

Crunchfish AB (”Crunchfish”) har av svenska Patent- och registreringsverket (PRV) erhållit förhandsbesked (Notice of Allowance) att patentansökan 1950539–5 kommer att beviljas, rörande en automatiserad metod för individuell prissättning av en vara baserad på varans individuella egenskaper som exempelvis bäst-före-datum eller batchnummer. Patentet har ett brett skyddsomfång som gäller all betalning i butik, inte bara när Crunchfish närhetsbaserade teknologi används. Patenträttigheten i Sverige gäller till maj 2039. En motsvarande patentansökan har inlämnats internationellt och även granskats av PRV utan anmärkningar.

Konsumenter väljer typiskt den förpackning i butikshyllan som har längst hållbarhet. Det innebär att när färskare varor packas upp så blir de äldre varorna kvar och får till slut kasseras. Med modern produktmärkning enligt den nya GS1 Digital Link-standarden kan en individuell vara märkas med information om var, när och hur den tillverkades. Detta patent nyttjar den individuella varuinformationen i GS1 Digital Link för att erbjuda konsumenten en förprogrammerad dynamisk rabatt som exempelvis kan bli större ju närmare en varas bäst före datum man är. Alternativt kan rabatten erbjudas enbart för varor som är tillverkade i en viss batch. Härutöver innehåller patentet skydd för att inkludera personlig information om kunden, som enkelt kan skickas in till kassan med Crunchfishs närhetsbaserade teknologi, i syfte att påverka varans pris.

GS1 Digital Link är en vidareutveckling av den traditionella EAN-produktkoden som möjliggör spårbarhet och bättre hållbarhetshantering, men även nya möjligheter inom marknadsföring och försäljning. GS1 utvecklar gemensamma standarder för att ge produkter, tjänster och platser över hela världen en unik identitet, samla in data om dessa och sen dela informationen inom och mellan affärssystem. GS1-standarder används av över 1,5 miljoner företag i över 100 länder. Bara i Sverige använder över 12 000 företag GS1:s standarder i sin dagliga verksamhet.

”Detta är ett spännande patent för Crunchfish med generell applicerbarhet inom butikshandel och i synnerhet för dagligvaruhandeln. Patentet skapar möjligheter för leverantörer och handlare att få konsumenter att välja varor som det inte är något fel på, men som ändå riskerar att väljas bort om det finns färskare varor eller en bättre tillverkningsbatch tillgänglig. Detta är viktigt ur ett miljö-, logistik- såväl som ett kostnadsperspektiv”, kommenterar Joachim Samuelsson, VD på Crunchfish.

Crunchfishs patentportfölj
Crunchfish har, nationellt och internationellt, 69 aktiva patent och patentansökningar inom två teknologiområden – närhetsbaserad teknologi och geststyrning. Inom närhetsbaserad teknologi finns 25 unika uppfinningar av vilka 17 har beviljats patent på någon marknad. Inom geststyrningen har 11 av 12 uppfinningar blivit beviljade patent. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar.

Crunchfish strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och förstärkt verklighet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ir@crunchfish.com

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2020.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF