Crunchfish och 0glasses ingår samarbete avseende geststyrning i AR-glasögon

2019-08-29, 08:30

Crunchfish och AR-glasögontillverkaren 0glasses har ingått ett samarbete gällande användning av geststyrning i AR-glasögon. Avtalet berättigar 0glasses att utvärdera Crunchfishs geststyrningsteknologi, med målsättningen att inkludera geststyrning som standard i bolagets kommande AR-glasögon.

0glasses (Shenzhen AR Technologies Co, Ltd.) är en kinesisk tillverkare av industriella Augmented Reality (AR)-glasögon. Bolaget är verksamt på den kinesiska marknaden för industriell AR och har bl.a. Siemens som kund. Produkterna har designats för områden som kräver hög säkerhetsnivå, såsom energi-, flyg-, tillverknings- och underhållsindustri.

Crunchfishs geststyrningsteknologi är en användarvänlig och intuitiv interaktionslösning för skärmfria enheter som möjliggör att med handen styra användargränssnittet. 0glasses har beslutat att använda Crunchfishs teknologi för att utvärdera en väsentligt förbättrad användarupplevelse (UX) för 0glasses. Projektet kommer att pågå i upp till sex (6) månader och Crunchfish berättigas initialt en engångsbetalning för utvärderingsprojektet.

”UX är en nyckelparameter i att framgångsrikt lansera AR-glasögon och geststyrning är det mest intuitiva och effektiva sättet att interagera med AR-glasögon samt digitalt innehåll. Vi ser fram emot ett djupare samarbete med Crunchfish på industri- och konsumentmarknaden”, kommenterar Wenquan Zou, CTO på 0glasses.

”Crunchfish är partner till flera framgångsrika AR-glasögontillverkare och det är glädjande att se marknaden fortsätta växa. Vi ser fram emot att inleda utvärderingen tillsammans med 0glasses och utveckla en intuitiv och användarvänlig interaktionslösning till deras AR-glasögon”, säger Henrik Winberg, Sales Director på Crunchfish.

För mer information kontakta:

Joakim Nydemark, VD Crunchfish
+46 706 35 16 09
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019.

Om Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish AB (”Crunchfish”) utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhetsbaserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

Om 0glasses – 0glasses.com

0glasses (Shenzhen AR Technologies Co, Ltd.) är en kinesisk tillverkare av industriella AR-glasögon. Bolaget är verksamt på den kinesiska marknaden för industriell AR och har bl.a. Siemens som kund. Produkterna har designats för områden som kräver hög säkerhetsnivå, såsom energi-, flyg-, tillverknings- och underhållsindustrin. Bolaget har sitt huvudkontor i Shenzen i Kina. Bolaget har nyligen presenterat sin första konsumentprodukt – 0glasses RealX AR Smart Glasses.

Ladda ner som PDF