Crunchfish erbjuder säkra mobila betalningar offline betydligt enklare

2020-10-05, 08:30

Crunchfish AB (”Crunchfish”) har förenklat sin Offline Wallet-lösning för mobila betalningar, utan att ge avkall på säkerheten. Enbart personappen som hanterar mobilens offline-saldo behöver vara säkrad. Crunchfish patentsökta lösning blir därmed flexiblare, mer skalbar och enklare att rulla ut i marknaden. Förenklingen accelererar våra partnerdiskussioner i Indien och skapar även intresse hos betaltjänster på andra marknader.

Mobila betalningar är känsliga för problem med online-uppkoppling samt potentiella driftstopp hos betalningstjänsten, banken eller elektroniska identifieringstjänster. Crunchfish har patentansökt en banbrytande innovation där mobilbetalningen görs oberoende av alla uppkopplingsproblem och tjänster som kan ligga nere vid betalningsögonblicket. Detta löses med bolagets mobila plånboksapplikation Offline Wallet.

Offline Wallet är implementerad i ett säkert utrymme som integreras i personappen. Där hanteras kryptografisk information, kreditbalansen samt transaktionsloggarna med hög säkerhet. Den förenklade implementationen kräver enbart att personappen behöver ha Offline Wallet implementerad i ett säkert utrymme. Det säkra utrymmet V-OS tillhandahålls av Crunchfish partner V-key.

 

Figur 1: Crunchfishs Offline Wallet är implementerad i ett säkert utrymme som integreras i personappen.

 

Betalningsmottagaren behöver bara kunna verifiera och buffra en kryptografisk signatur av offline-betalningen vilket kan göras antingen i en mobilapp, kassa eller betalningsterminal.

Överföringen av transaktionsdata offline har också blivit enklare eftersom två-vägskommunikation inte längre är nödvändig. Betalningsmottagaren kan exempelvis scanna en QR-kod med en mobil, importera transaktionsdatan till butikskassan via Blippits appterminal över bluetooth eller använda NFC till en betalningsterminal.

Förenklingen att offline-betalningar kan realiseras utan att betalningsmottagaren behöver ett säkert utrymme i en handlar-app gör Crunchfishs patentsökta lösning betydligt flexiblare, mer skalbar och enklare att rulla ut i marknaden. Det accelererar bolagets partnerdiskussioner i Indien och skapar även intresse hos betaltjänster på andra marknader. Lösningen kan också vara av intresse för mobila kortbetalningar eftersom det säkrade offline-saldot tar bort handlarens risk att acceptera betalningar när kortterminalen är offline.

”Mobila offline-betalningar är ett naturligt steg i marknader där uppkopplingen ofta är problematisk, men även där kontanter marginaliseras eftersom samhällen blir sårbara utan betalmedel som fungerar offline. Att Crunchfish har en patentsökt, säker och smidig lösning för att betala med mobilen offline är mycket viktigt för bolaget”, säger Crunchfish VD Joachim Samuelsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2020.

Ladda ner som PDF