Regulatoriska pressmeddelanden

Crunchfish godkänt som medlem i Payments Council of India

2020-06-04, 08:30

Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att bolaget har godkänts som medlem i Payments Council of India (”PCI”). PCI är en intresseorganisation skapat av ett stort antal bolag som är verksamma inom betalnings- och Fintech-sektorn i Indien, i syfte att representera medlemmarnas intressen i branschövergripande frågor. PCI är också en stark drivkraft i Indiens pågående utveckling mot digitala betalningar. Organisationen har idag över 80 medlemsföretag, inklusive flera av världens största aktörer inom betalningsbranschen.