Regulatoriska pressmeddelanden

Blippits appterminal erbjuds på marknaden som White Label med Pejs självbetjäningskiosk

2020-02-20, 13:47

Blippit, delägt dotterbolag till Crunchfish Proximity, har avtalat med Pej om villkoren för att integrera Blippit med Pejs populära självbetjäningskiosk, och förutsättningarna för att erbjuda Blippits appterminal som White Label under Pejs varumärke. Pej är först med att erbjuda en självbetjäningskiosk med Blippit och är det första systemet på Android-plattformen som integrerat Blippit. Dessutom är Pej först ut på marknaden med en White Label av Blippits appterminal.