Regulatoriska pressmeddelanden

Crunchfish och ClearOn gör kuponger aktiva i hyllan och löser in dem sömlöst i kassan

2018-02-19, 09:59

Nasdaq First North-noterade Crunchfish och ClearOn inleder samarbete och erbjuder handeln nya möjligheter att skapa merförsäljning med mobilkuponger som aktiveras när kunden närmar sig produkten i hyllan. Lösningen möjliggörs genom Crunchfishs patenterade teknologi för närhetsbaserad interaktion och ClearOns innovativa clearingsystem som finns i fler än 20 000 kassor i cirka 6 000 mat-, service- och trafikbutiker. Lösningen […]


Crunchfish AB (publ) bokslutskommuniké 2017

2018-02-13, 08:30

Etablering av partnernätverk för AR-interaktion och kommersialisering av Connected AR I detta pressmeddelande finns Crunchfish AB:s bokslutskommuniké för 2017 bifogad i sin helhet.  Kvartal och helår i korthet Q4 2017 (2016) Helår 2017 (2016) Omsättning, TSEK  1 943 (2 009) 3 203  (2 690) Resultat före skatt, TSEK -5 017 (-3 341) -20 812 (-12 […]


Crunchfish fördjupar samarbetet med Nibiru och tecknar återförsäljaravtal avseende geststyrning i AR/VR

2018-02-07, 11:39

Nasdaq First North-noterade Crunchfish fördjupar samarbetet med kinesiska Nanjing RuiYue (Nibiru) Technology. Avtalet innebär att Nibiru blir återförsäljare av Crunchfishs mjukvara och kommer att erbjuda sin mjukvaruplattform för AR/VR produkter med geststyrning som en integrerad komponent. Avtalet löper tillsvidare med sex månaders uppsägningstid.  Genom avtalet blir Nibiru återförsäljare för Crunchfishs geststyrningsmjukvara mot leverantörer inom AR/VR. […]


Crunchfish inleder samarbete med Prezi kring geststyrda presentationer

2018-01-31, 10:56

Nasdaq First North-noterade Crunchfish tecknar avtal med Prezi, som ger dem rätt att marknadsföra Crunchfishs mjukvara för geststyrning som en del av sin webbaserade presentationsplattform. Geststyrningen skapar en intuitiv och dynamisk navigering och interaktion med presentationen, vilket samtidigt möjliggör ett mer spännande framträdande. Samarbetet syftar till att erbjuda marknaden Prezis visuella presentationsplattform med Crunchfishs geststyrningsmjukvara integrerad. […]


Crunchfish utökar samarbetet med världens fjärde största mobiltelefontillverkare

2017-12-29, 16:14

Nasdaq First North-noterade Crunchfish utökar samarbetet med kinesiska mobiltelefontillverkaren OPPO. Det nya samarbetet innebär, utöver förlängningen av det befintliga avtalet avseende geststyrd kameraapplikation, även ett fördjupat samarbete kring mer avancerad interaktion kopplad till en ny generation hårdvarukomponenter. Avtalet löper initialt ytterligare ett år med möjlighet till förlängning. Licensavtalet innebär att ett flertal av OPPO:s nya […]


Crunchfish ingår samarbete med amerikanska Vuzix kring geststyrning i smarta AR-glasögon

2017-12-22, 08:30

First North-noterade Crunchfish och amerikanska Vuzix Corporation ingår samarbete som innebär att Vuzix förintegrerar Crunchfishs mjukvara för geststyrning i företagets smarta AR-glasögon och på så sätt gör funktionaliteten tillgänglig för kunder och partners. Vuzix är en ledande leverantör av smarta glasögon inom Augmented Reality (AR) för både konsument- och företagsmarknaden. Crunchfishs geststyrning i kombination med […]


Crunchfish bildar helägt dotterbolag för Connected AR-teknologin

2017-12-19, 14:36

Crunchfish bildar dotterbolag för verksamheten kring mobil närhetsbaserad interaktion för ökad tydlighet gentemot kunder och kapitalmarknad. Dotterbolaget kommer vara helägt av Crunchfish med firma Crunchfish Connected AR AB. Organisationsförändringen träder i kraft vid årsskiftet. Verksamheten för Crunchfishs nybildade dotterbolag är att kommersialisera den patenterade Connected AR-teknologin för mobil närhetsbaserad interaktion vid legitimering, handel och sociala […]


Crunchfish erhåller patent för närhetsbaserad autentisering vilket försvårar identitetskapning

2017-12-05, 09:23

First North-noterade Crunchfish har av Patent- och Registreringsverket (PRV) fått förhandsbesked om att patent avseende närhetsbaserad autentisering kommer att beviljas. Patentet skyddar hur mobilanvändaren bevisar sin identitet eller påvisar ägande av värdehandling vid närhets­baserad interaktion. Patentansökningen med nummer 1550357-6 blir bolagets tionde patenterade uppfinning inom området Connected AR. Patentskyddet gäller till 2035 i Sverige. Patentansökningar […]


Crunchfish anställer utvecklingschef

2017-12-04, 09:56

First North-noterade Crunchfish anställer Daniel Milesson som ny utvecklingschef med ansvar för bolagets produktutveckling inom geststyrning. Daniel har lång erfarenhet av mjukvaruutveckling och att leda organisationer inom såväl större som mindre företag. Daniel kommer närmast från en roll som CTO på Mionix och har dessförinnan haft olika chefsbefattningar på bland annat kanadensiska BlackBerry. Tillträdandet av […]


Crunchfish AB (publ), delårsrapport juli-september 2017

2017-11-13, 08:30

Patenterad Connected AR-teknologi möjliggör unikt erbjudande för företag och industri samt satsningen på m-handel Crunchfishs delårsrapport finns tillgänglig i sin helhet som bilagt dokument och på bolagets webbplats, https://www.crunchfish.com Kvartal och år i korthet Q3 2017 Q3 2016 jan-sep 2017 jan-sep 2016 Helår 2016 Omsättning, TSEK 275 218 1 261 681 2 690 Resultat före skatt, […]