Regulatoriska pressmeddelanden

Crunchfish erhåller europeiskt förhandsbesked om patent för att återuppväcka passiva mobilanvändare

2020-04-03, 16:16

Crunchfish AB (”Crunchfish”) har av Europeiska Patent Office (EPO) erhållit förhandsbesked om beviljande (Notice of Allowance) av patentansökan 16855852.6 avseende återuppväckande av passiva mobilanvändare som befinner sig i närheten av aktiva användare. Detta är fundamentalt för att kunna upptäcka och kommunicera med samtliga användare i närheten. Patentskyddet gäller till oktober 2035. Patent har tidigare beviljats i både Sverige och USA.