Nytt AR patent stärker Crunchfishs erbjudande inom FinTech

First North-noterade Crunchfish har av Patent- och Registreringsverket (PRV) fått förhandsbesked om att patent avseende närhetsfunktionalitet för betalterminal kommer beviljas. Patentet skyddar användningsscenarion för mobilbetalning och närhetsbaserad marknadsföring...

Crunchfish AB (publ), halvårsrapport januari-juni 2017

Nya samarbeten inom geststyrning för AR och VR stärker Crunchfishs marknadsposition Crunchfishs delårsrapport finns tillgänglig i sin helhet som bilagt dokument och på bolagets webbplats, http://www.crunchfish.com Kvartal och år I korthet Q2 2017 Q2 2016 Halvår 2017...

Crunchfish ingår samarbete med ledande tillverkare av AR-glasögon

First North noterade Crunchfish och ODG (Osterhout Design Group) inleder samarbete, som innebär att Crunchfishs mjukvara för geststyrning är godkänd att användas i ODGs produkter. Bolagen kommer samarbeta kring marknadsföringen av geststyrning som en del av ODGs...