Kommuniké från Crunchfish AB:s årsstämma den 18 maj 2017

Årsstämma i Crunchfish AB har idag hållits, och nedan följer en redogörelse för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll. Samtliga beslut var enhälliga. Årsredovisningen godkändes, och stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till...

Crunchfish AB, delårsrapport januari-mars 2017

Crunchfish stärker positionen inom AR/VR genom samarbeten med ledande aktörer Crunchfishs delårsrapport finns tillgänglig i sin helhet som bilagt dokument och på bolagets webbplats, http://www.crunchfish.com KVARTAL OCH ÅR I KORTHET Q1 2017 Q1 2016 HELÅR 2016...

Crunchfishs årsredovisning har publicerats

Pressmeddelande, Malmö den 21 april, 2017 – Årsredovisningen för Crunchfishs verksamhetsår 2016 har idag publicerats på bolagets webbplats crunchfish.com. Aktieägare och övriga som önskar erhålla ett tryckt exemplar ombeds kontakta bolaget via e-post...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CRUNCHFISH AB

Styrelsen i Crunchfish AB (publ), org nr 556804-6493, kallar härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.00 i Utbildningsrummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö. Anmälan/rätt att delta på stämman  Aktieägare som vill delta i bolagsstämman...

Crunchfish AB (publ) bokslutskommuniké 2016

Kvartal och år i korthet Q4 2016 (2015) Helår 2016 (2015) Omsättning, TSEK:  2 009 (1 268) 2 690 (3 594) Resultatet före skatt, TSEK: -3 341 (-3 114) -12 534 (-9 948) Resultatet per aktie, SEK:  -0,25 (-2,92) -0,96 (-9,33) Soliditet, %:  91,7 (63,5) 91,7 (63,5)...

Crunchfish AB (publ) bokslutskommuniké 2016

Kvartal och år i korthet Q4 2016 (2015) Helår 2016 (2015) Omsättning, TSEK:  2 009 (1 268) 2 690 (3 594) Resultatet före skatt, TSEK: -3 341 (-3 114) -12 534 (-9 948) Resultatet per aktie, SEK:  -0,25 (-2,92) -0,96 (-9,33) Soliditet, %:  91,7 (63,5) 91,7 (63,5)...

Crunchfish erhåller ytterligare två patent inom förstärkt verklighet

AR-spel som Pokémon Go blir mer sociala  Pokémon Go gjorde förstärkt verklighet världskänt när spelet lanserades sommaren 2016. Crunchfishs produkt aBubbl® kan ta spel som Pokémon Go och andra applikationer till nästa nivå genom att göra dem kollaborativa och mer...