Crunchfish AB (publ) bokslutskommuniké 2016

Kvartal och år i korthet Q4 2016 (2015) Helår 2016 (2015) Omsättning, TSEK:  2 009 (1 268) 2 690 (3 594) Resultatet före skatt, TSEK: -3 341 (-3 114) -12 534 (-9 948) Resultatet per aktie, SEK:  -0,25 (-2,92) -0,96 (-9,33) Soliditet, %:  91,7 (63,5) 91,7 (63,5)...

Crunchfish erhåller ytterligare två patent inom förstärkt verklighet

AR-spel som Pokémon Go blir mer sociala  Pokémon Go gjorde förstärkt verklighet världskänt när spelet lanserades sommaren 2016. Crunchfishs produkt aBubbl® kan ta spel som Pokémon Go och andra applikationer till nästa nivå genom att göra dem kollaborativa och mer...

Crunchfish tecknar treårigt licensavtal inom VR

Avantis Systems Ltd som erbjuder tekniklösningar till skolor, har valt geststyrningsteknik från First North noterade Crunchfish till sin utbildningsplattform ClassVR.com. Licensavtalet löper initialt under tre år med en royaltyintäkt per såld enhet och en direkt...

Crunchfish tecknar AR-avtal inom mobil betalning

Pressmeddelande, Malmö den 29 november 2016 – Crunchfish har tecknat sitt första kommersiella avtal för mobila mjukvarukomponenten aBubbl® som aktiverar förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR) i tredjeparts applikationer. Avtalet har en löptid på två år och...

Crunchfish tecknar nytt avtal med OPPO

Pressmeddelande, Malmö den 25 november 2016 – Crunchfish har tecknat ett tilläggsavtal med OPPO, världens fjärde största leverantör av mobiltelefoner. Avtalet är ett tillägg till befintligt licensavtal och löper under ett år med en garanterad intäkt på 1,3 MSEK och...

Crunchfish AB, delårsrapport juli-september 2016

I detta pressmeddelande finns Crunchfish AB:s delårsrapport för perioden juli-september 2016 bifogad i sin helhet. Crunchfish AB:s delårsrapport finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.crunchfish.com. Härutöver har ingen information ändrats jämfört med tidigare...

Crunchfish AB, delårsrapport juli-september 2016

Crunchfish AB:s delårsrapport för perioden från juli till september 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida crunchfish.com/ir/rapporter-och-dokument/   Kvartalet i korthet Omsättningen uppgick till 218 (502 )TSEK Resultatet före skatt uppgick till -2 726 (- 2...

Crunchfish beviljat sitt första patent inom förstärkt verklighet

Pressmeddelande, Malmö den 15 november 2016 – Patent- och Registreringsverket (PRV) har idag utfärdat svenskt patent 538 778 till Crunchfish för gruppering och filtrering av mobilanvändare som befinner sig i närheten av varandra. Detta är Crunchfish första...