Crunchfish ingår samarbete med ledande tillverkare av AR-glasögon

First North noterade Crunchfish och ODG (Osterhout Design Group) inleder samarbete, som innebär att Crunchfishs mjukvara för geststyrning är godkänd att användas i ODGs produkter. Bolagen kommer samarbeta kring marknadsföringen av geststyrning som en del av ODGs...

Kommuniké från Crunchfish AB:s årsstämma den 18 maj 2017

Årsstämma i Crunchfish AB har idag hållits, och nedan följer en redogörelse för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll. Samtliga beslut var enhälliga. Årsredovisningen godkändes, och stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till...

Crunchfish AB, delårsrapport januari-mars 2017

Crunchfish stärker positionen inom AR/VR genom samarbeten med ledande aktörer Crunchfishs delårsrapport finns tillgänglig i sin helhet som bilagt dokument och på bolagets webbplats, http://www.crunchfish.com KVARTAL OCH ÅR I KORTHET Q1 2017 Q1 2016 HELÅR 2016...