Reports and documents

Financial reports

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Annual Reports

Annual Report 2020

Articles of Association

Articles of Association (PDF)

Årsstämma 2020

Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll från årsstämma

Kallelse

Styrelsen i Crunchfish AB (publ), org nr 556804-6493, kallar härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 10.00 i Superrummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

För fullständig kallelse och agenda se pdf nedan.

Pressmeddelande – kallelse till årsstämma i Crunchfish AB

Andra handlingar inför stämman

Fullmaktsformulär

Kallelse som PDF

Årsredovisning 2019

Motiverat yttrande beträffande nomineringskommitténs förslag till styrelse

Styrelsens förslag till beslut

Prospekt, anmälningssedlar och övriga dokument