Rapporter och dokument

Delårsrapporter

2020

2019

2018

2017

2016

Årsredovisningar

Bolagsordning

Bolagsordning (PDF)

Årsstämma 2020

Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll från årsstämma

Kallelse

Styrelsen i Crunchfish AB (publ), org nr 556804-6493, kallar härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 10.00 i Superrummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

För fullständig kallelse och agenda se pdf nedan.

Pressmeddelande – kallelse till årsstämma i Crunchfish AB

Andra handlingar inför stämman

Fullmaktsformulär

Kallelse som PDF

Årsredovisning 2019

Motiverat yttrande beträffande nomineringskommitténs förslag till styrelse

Styrelsens förslag till beslut

Prospekt, anmälningssedel och övriga dokument